Postępowania zakończone

 1. CTM/BZ/ZZ/04/15 Szafy Rack.
 2. CTM/BZ/ZZ/05/15 Dostawa elementów elektronicznych.
 3. CTM/BZ/ZZ/06/15 Usługa rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.
 4. CTM/BZ/ZZ/07/15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych obejmujących m.in. teren działki Nr 143/2 stanowiącego teren zamknięty w oparciu o dokumentację budowlaną.
 5. CTM/BZ/ZZ/08/15 Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego.
 6. CTM/BZ/ZZ/10/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 7. CTM/BZ/ZZ/100/15 dostawa zasilaczy regulowanych DC dużej mocy
 8. CTM/BZ/ZZ/101/15 dostawa i uruchomienie symulatora narażeń przewodzonych oraz szkolenie
 9. CTM/BZ/ZZ/102/15. Dostawa notebooków
 10. CTM/BZ/ZZ/103/15 dostawa systemu szyfrowania danych
 11. CTM/BZ/ZZ/104/15 na dostawę licencji i subskrypcji
 12. CTM/BZ/ZZ/105/15 Dostawa suwnicy samojezdnej i wciągnika łańcuchowego elektrycznego.
 13. CTM/BZ/ZZ/109/15 Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami
 14. CTM/BZ/ZZ/110/15 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby laboratorium testowo-uruchomieniowego.
 15. CTM/BZ/ZZ/114/15 Dostawa mebli warsztatowych
 16. CTM/BZ/ZZ/115/15 dostawa mebli biurowych dla Biura Zapewnienia Zasobów
 17. CTM/BZ/ZZ/116/15 dostawa narzędzi lutowniczych, narzędzi drobnych oraz suwmiarek i stopek.
 18. CTM/BZ/ZZ/117/15 Modernizacja układów pomiarowych w abonenckiej stacji transformatorowej T-1355
 19. CTM/BZ/ZZ/118/15 Dostawa listew zasilających i narzędzi różnych.
 20. CTM/BZ/ZZ/12/15 Dostawa mebli.
 21. CTM/BZ/ZZ/121/15 Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych
 22. CTM/BZ/ZZ/122/15 na dostawę miernika natężenia pola elektromagnetycznego wraz z zestawem sond, miernika mocy oraz anteny prętowej aktywnej wraz ze stojakiem
 23. CTM/BZ/ZZ/124/15 Dostawa baterii do oscyloskopu cyfrowego
 24. CTM/BZ/ZZ/125/15.Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych.
 25. CTM/BZ/ZZ/128/15 dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla OBR CTM S.A. - Gdynia, ul. Dickmana 62 oraz Gdańsk, ul. Matejki 6
 26. CTM/BZ/ZZ/129/15.Dostawa mebli warsztatowych, socjalnych i laboratoryjnych.
 27. CTM/BZ/ZZ/130/15 na dostawę tokenów
 28. CTM/BZ/ZZ/131/15 Dostawa i montaż mebli
 29. CTM/BZ/ZZ/133/15 na dostawę licencji
 30. CTM/BZ/ZZ/134/15 Dostawa licencji i subskrypcji
 31. CTM/BZ/ZZ/135/15.Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami.
 32. CTM/BZ/ZZ/14/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 33. CTM/BZ/ZZ/141/15 Dostawa pieca rozpływowego
 34. CTM/BZ/ZZ/148/15 dostawa oprogramowania 3D PDF Exporter for Autodesk Inventor
 35. CTM/BZ/ZZ/16/15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów pod maszynę udarową oraz sprężarkę.
 36. CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni.
 37. CTM/BZ/ZZ/19/15 Dostawa oleju opałowego.
 38. CTM/BZ/ZZ/20/15 Dostawa narzędzi do odczytu i drukowania etykiet 2D.
 39. CTM/BZ/ZZ/21/15 Dostawa profilomierza.
 40. CTM/BZ/ZZ/22/15 Dostawa narzędzi, wyposażenia i mebli warsztatowych.
 41. CTM/BZ/ZZ/23/15 Dostawa i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego.
 42. CTM/BZ/ZZ/24/15 Wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia stanowiska do badań rozproszonego pola magnetycznego od maszyn i urządzeń elektrycznych „SPEM”.
 43. CTM/BZ/ZZ/26/15 Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Wykonanie projektu oraz instalacji elektrycznej dla centralnego UPS-a wraz z jego montażem".
 44. CTM/BZ/ZZ/27/15 Dostawa aparatury badawczej.
 45. CTM/BZ/ZZ/29/15 Dostawa maszyny do lakierowania obwodów.
 46. CTM/BZ/ZZ/30/15 Dostawa kart pomiarowych.
 47. CTM/BZ/ZZ/31/15 Dostawa elementów do uruchomienia stanowiska SUT.
 48. CTM/BZ/ZZ/32/15 Dostawa oprogramowania.
 49. CTM/BZ/ZZ/34/15 Dostawa frezów, narzędzi obróbki skrawaniem oraz materiałów eksploatacyjnych i spawalniczych.
 50. CTM/BZ/ZZ/36/15 Dostawa elementów energoelektroniki.
 51. CTM/BZ/ZZ/37/15 Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej uniwersalnej maszyny do badań wytrzymałościowych 20 kN z wyposażeniem oraz szkolenie z zakresu obsługi, interpretacji i przetwarzania wyników.
 52. CTM/BZ/ZZ/38/15 Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana”.
 53. CTM/BZ/ZZ/40/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 54. CTM/BZ/ZZ/41/15 Dostawa kart wieloportowych i kabli.
 55. CTM/BZ/ZZ/43/15 Dostawa narzędzi precyzyjnych i pomiarowych.
 56. CTM/BZ/ZZ/46/15 Dostawa multimetrów.
 57. CTM/BZ/ZZ/47/15 Dostawa narzędzi i elementów magazynowych.
 58. CTM/BZ/ZZ/48/15 Dostawa mebli biurowych.
 59. CTM/BZ/ZZ/49/15 Dostawa klimatyzatorów wraz z ich instalacją.
 60. CTM/BZ/ZZ/51/15 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E do celów grzewczych w obiekcie w Gdańsku przy ul. Matejki 6.
 61. CTM/BZ/ZZ/52/15 Dostawa zasilacza laboratoryjnego DC 100V/100A.
 62. CTM/BZ/ZZ/58/15 Dostawa przenośnego testera radiokomunikacyjnego.
 63. CTM/BZ/ZZ/61/15 Dostawa serwera przemysłowego.
 64. CTM/BZ/ZZ/62/15 Dostawa i uruchomienie urządzenia do dozowania płynów montażowych jedno i dwuskładnikowych wraz ze szkoleniem.
 65. CTM/BZ/ZZ/63/15 Dostawa mebli warsztatowych i szaf kartotekowych.
 66. CTM/BZ/ZZ/64/15 Dostawa oprogramowania i licencji.
 67. CTM/BZ/ZZ/66/15 Dostawa wymiennika ciepła.
 68. CTM/BZ/ZZ/67/15 Dostawa podzespołów komputerowych.
 69. CTM/BZ/ZZ/68/15. Dostawa przyrządów laboratoryjnych.
 70. CTM/BZ/ZZ/69/15 Budowa Stanowiska Uruchomieniowo-Testowego zespołu mechanicznego SUT.
 71. CTM/BZ/ZZ/72/15 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.
 72. CTM/BZ/ZZ/73/15 Dostawa lasera i elementów światłowodowych.
 73. CTM/BZ/ZZ/74/15 Dostawa urządzeń i przyrządów pomiarowych.
 74. CTM/BZ/ZZ/75/15 Dostawa narzędzi i elementów warsztatowych.
 75. CTM/BZ/ZZ/76/15 Dostawa laboratoryjnego testera radiokomunikacyjnego.
 76. CTM/BZ/ZZ/77/15 Dostawa analizatora stanów logicznych.
 77. CTM/BZ/ZZ/79/15 Dostawa mebli biurowych.
 78. CTM/BZ/ZZ/80/15 Doposażenie wiertarki i frezarki w imadła.
 79. CTM/BZ/ZZ/81/15 Dostawa licencji.
 80. CTM/BZ/ZZ/82/15 Dostawa klimatyzatorów wraz z akcesoriami.
 81. CTM/BZ/ZZ/83/15 Dostawa licencji i subskrypcji.
 82. CTM/BZ/ZZ/84/15 Dostawa zasilaczy regulowanych DC dużej mocy.
 83. CTM/BZ/ZZ/85/15 Dostawa przesuwnika światłowodowego ze wzmacniaczem.
 84. CTM/BZ/ZZ/86/15 Dostawa drukarki do wykonywania nadruków na płytach CD/DVD.
 85. CTM/BZ/ZZ/87/15 Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku.
 86. CTM/BZ/ZZ/88/15.Dostawa testera połączeń kablowych.
 87. CTM/BZ/ZZ/89/15.Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami.
 88. CTM/BZ/ZZ/90/15 dostawa urządzeń do budowy systemu pomiarowego odczytu położenia dla obrabiarek warsztatowych
 89. CTM/BZ/ZZ/91/15 Dostawa uniwersalnego generatora sygnałów oraz czterokanałowego rejestratora sygnałów analogowych.
 90. CTM/BZ/ZZ/92/15 Dostawa przesuwnika światłowodowego ze wzmacniaczem.
 91. CTM/BZ/ZZ/94/15 Dostawa cyfrowego oscyloskopu przenosnego
 92. CTM/BZ/ZZ/95/15 Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
 93. CTM/BZ/ZZ/96/15 Dostawa wkrętarek wraz z z oprzyrządowaniem oraz urządzenia do kalibracji momentu obrotowego wkretarek.
 94. CTM/BZ/ZZ/97/15 Dostawa suwnicy samojezdnej i wciągnika łańcuchowego elektrycznego
 95. CTM/BZ/ZZ/98/15 dostawa odzieży roboczej i obuwia
 96. CTM/BZ/ZZ/99/15 na dostawę programu do projektowania i modelowania swobodnego NURBS w 3 D

CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni.

      Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34563-2015 z dnia 2015-03-12 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gdynia
Ogłoszenie nr 39409-2015 z dnia 2015-03-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gdynia
Ogłoszenie nr 39495-2015 z dnia 2015-03-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Gdynia

 

Gdynia: CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana
Numer ogłoszenia: 33407 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej , ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, faks 058 6665304.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostja Naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją następującego zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) Zakres rzeczowy - Załącznik Nr 10 do SIWZ b) Dokumentacja Projektowa - Załącznik Nr 11do SIWZ c) Przedmiary Robót - Załącznik Nr 12 do SIWZ d) Decyzje administracyjne i porozumienia - Załącznik Nr 13 do SIWZ e) Dyspozycje zawarte w pkt. od 3.2. do 3.6. do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 196.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000.00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.03.2015 do godz. 10:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 11.2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. V oddział w Gdyni Nr 7412 4029 3311 1100 0029 5183 06; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przystępując do postępowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym: a) minimum jedna robota polegająca na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej prowadzonej na nieprzerwanie czynnym obiekcie o wartości inwestycji minimum 5,0 mln zł brutto obejmującą w swoim zakresie wykonanie robót: budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, b) minimum jedna robota polegająca na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni min. 5,0 tys m2 obejmującą w swoim zakresie wykonanie robót: budowlanych, elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku sporządzony według wzoru stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ oraz załączyć dowody - poświadczenia, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający nie żąda złożenia poświadczeń oraz wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: a) Specjalista nr 1 - Kierownik Kontraktu posiadający: i. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/Dyrektora Kontraktu (lub funkcji analogicznej) związanej z budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej prowadzonego na czynnym obiekcie o wartości inwestycji min. 3,0 mln zł brutto, b) Specjalista nr 2: Kierownik Budowy posiadający: i. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, ii. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, iii. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót związanej z budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej prowadzonej na czynnym obiekcie o wartości inwestycji min. 3,0 mln zł brutto, c) Specjalista nr 3: Kierownik robót elektrycznych: i. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektryczne jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. ii. uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. d) Specjalista nr 4: Kierownik robót instalacyjnych posiadający: i. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży instalacyjnej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. ii. uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest zdolny do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3.000 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia; Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego dokumentu) nie wynika, że jest ona opłacona należy załączyć dowody jej opłacenia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

32.5.1.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w pkt 32.7 niniejszej IDW. 32.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacja, zmiana rozwiązań projektowych, 3) zmiany w zakresie rzeczowym wynikające z konieczności dostosowania elementów robót do równolegle projektowanej nadbudowy budynku, 4) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 5) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 6) zmiany w kolejności wykonywania robót budowlanych, 7) zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy 8) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do dokumentacji przetargowej, pod warunkiem że wynikają one z ujawnionego stanu faktycznego w trakcie wykonywania robót i zasad wiedzy technicznej, 9) rezygnacja z wykonania części robót budowlanych, 10) zmiany w terminach wykonywania robót budowlanych, 11) zmiany w terminie zakończenia robót budowlanych. 32.7. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego, projektantowi lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, h) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót spowodowane oczekiwaniem na nowe rozwiązania projektowe lub akceptację przez projektanta proponowanych przez wykonawcę zmian w projekcie i) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, j) konieczność skorygowania błędów projektowych w dokumentacji projektowej, w celu wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną k) utrudnienia w dostępie do pomieszczeń, w których wykonywane muszą być roboty budowlane l) konieczność oczekiwania na decyzje administracyjne, postanowienia wydawane przez organy administracji publicznej, niezbędne dla wykonania zamówienia, m) konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: 1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 32.8. Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 32.9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 32.7 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 32.10. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej może być dokonane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 32.11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 10:00, miejsce: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. Punkt podawczy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Zamawiający w dniu 11.03.2015 roku dodał 2 załączniki tj. Załącznik nr 11 i Załącznik nr 12.
Zamawiający w dniu 12.03.2015 roku zamieścił ponownie Załacznik nr 11 w postaci większej ilości plików z uwagi na problemy z otwieraniem pliku w poprzedniej wersji.
Zamawiający w dniu 12.03.2015 roku wprowadził zmianę do SIWZ. Szczegóły w załączonym pliku.

 


 

Numer ogłoszenia: 34563 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33407 - 2015 data 10.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, fax. 058 6665304.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 196..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 161.

 

 

Zamawiający w dniu 20.03.2015 roku odpowiedział na zapytania do SIWZ i dodał załącznik - zestawienie stolarki i ślusarki. 
Szcegóły w załaczonym pliku. 
Ogłoszenie powiązane:

 

 

Numer ogłoszenia: 39409 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33407 - 2015 data 10.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, fax. 058 6665304.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 10:00, miejsce: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. Punkt podawczy...
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 10:00, miejsce: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. Punkt podawczy...

 

 

 


 

Numer ogłoszenia: 39495 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33407 - 2015 data 10.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, fax. 058 6665304.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000.00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.03.2015 do godz. 10:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 11.2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. V oddział w Gdyni Nr 7412 4029 3311 1100 0029 5183 06; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000.00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.04.2015 do godz. 10:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 11.2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. V oddział w Gdyni Nr 7412 4029 3311 1100 0029 5183 06; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

 Zamawiający w dniu 23.03.2015 roku odpowiedział na zapytania do SIWZ i dodał nowe i aktualnione załaczniki. Szczegóły w załaczonym pliku

 


W dniu 02.04.2015 roku Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Szczegóły w załączeniu.

Zamawiający w dniu 07.05.2015r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączonym pliku. WYBÓR OFERTY CTM przebudowa.doc 342 KB OTWARCIE OFERT1.doc 344 KB zapytania i zmiana do SIWZ nr_2.doc 1.2 MB zapytania do SIWZ nr_1.doc 221 KB Poz. 18, Projekt Wykonawczy. Architektura oprac X.2010..rar 17.9 MB PRZEDMIARY WERSJA 21.03.2015..rar 14.6 MB T-02 część 1.pdf 2.3 MB T-02 część 2.pdf 1.6 MB T-03 część 1.pdf 2.6 MB T-03 część 2.pdf 1.9 MB Zestawienie stolarki i ślusarki.rar 12.4 MB Poz. 1 CTM-PB-01 Architektura.rar 15.3 MB Poz. 2 CTM-PB-02 Konstrukcja.rar 4.6 MB Poz. 3 CTM-PB-03 Instalacje Wod-Kan.rar 1.1 MB Poz. 4 CTM-PB-04 Zasilanie Hydrantów P-Poż.rar 1.5 MB Poz. 5 CTM-PB-05 Instalacje Klimatyzacji wentylacji Mechanicznej.rar 5.4 MB Poz. 6 CTM-PB-06 Instalacje Elektryczne.rar 4 MB Poz. 7 CTM-PB-07 Instalcje SSP.rar 5.8 MB Poz. 8 CTM-PB-08 Ochrona Przeciwpożarowa.rar 16.6 MB Poz. 9 CTM-PB-09 Informacja BIOZ.rar 302 KB Poz. 10 CTM-PB-11 Charakterystyka Energetyczna.rar 224.1 KB Poz. 11 Projekt wykonawczy. Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. oprac. 06.2010..rar 6.8 MB Poz. 12 Projekt wykonawczy. Konstrukcja. oprac. 15.03.2010..rar 9.3 MB Poz. 13 Projekt wykonawczy. Inst. wod.-kan., c.w.u. i c.o.oraz zasilanie hydrantów p-poż. oprac. 15.03.2010..rar 5.2 MB Poz. 14 Projekt wykonawczy zamieny. Instalacje elektryczne. Oprac. 21.07.2014.rar 11.3 MB Poz. 15 Projekt wykonawczy zamieny. Obliczenia oświetlenia elektrycznego. Oprac. 21.07.2014.pdf 8.4 MB Poz. 17.1 Projekt wykonawczy. Specyfikacje techniczne..rar 1.2 MB Poz. 17.2 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Inst. elektryczne (ST.05.00)..pdf 62.6 KB Poz. 16 Projekt budowlano-wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Oprac. 11.2014.rar 21.3 MB Poz. 17.3 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Inst. teletechniczne (TE2)..pdf 11.6 MB modyfikacja SIWZ nr_1.doc 220 KB Załacznik Nr 11_dokumentacja projektowa.zip 35.9 MB Załacznik Nr 12_przedmiary.zip 17.2 MB SIWZ.pdf 755.1 KB Załącznik Nr 1 - Wzór oferty.doc 295 KB Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunkunków.doc 35.5 KB Załącznik Nr 3 - Wykaz robót.doc 44 KB Załącznik Nr 4 - Wykaz osób.doc 38 KB Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.doc 273.5 KB Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dla osób fizycznych.doc 36.5 KB Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 46.5 KB Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 35.5 KB Załącznik Nr 9 - Wzór Umowy.docx 69.6 KB Załącznik Nr 10- Zakres rzeczowy.doc 58.5 KB Załącznik Nr 13 - Decyzje administracyjne i pozwolenia.pdf 2.7 MB Załącznik Nr 14 - Dyrektywny Harmonogram realizacji zadania.pdf 267.8 KB