CTM/BZ/ZZ/87/15 Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku. :: CTM Gdynia

Postępowania zakończone

 1. CTM/BZ/ZZ/04/15 Szafy Rack.
 2. CTM/BZ/ZZ/05/15 Dostawa elementów elektronicznych.
 3. CTM/BZ/ZZ/06/15 Usługa rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.
 4. CTM/BZ/ZZ/07/15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych obejmujących m.in. teren działki Nr 143/2 stanowiącego teren zamknięty w oparciu o dokumentację budowlaną.
 5. CTM/BZ/ZZ/08/15 Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego.
 6. CTM/BZ/ZZ/10/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 7. CTM/BZ/ZZ/100/15 dostawa zasilaczy regulowanych DC dużej mocy
 8. CTM/BZ/ZZ/101/15 dostawa i uruchomienie symulatora narażeń przewodzonych oraz szkolenie
 9. CTM/BZ/ZZ/102/15. Dostawa notebooków
 10. CTM/BZ/ZZ/103/15 dostawa systemu szyfrowania danych
 11. CTM/BZ/ZZ/104/15 na dostawę licencji i subskrypcji
 12. CTM/BZ/ZZ/105/15 Dostawa suwnicy samojezdnej i wciągnika łańcuchowego elektrycznego.
 13. CTM/BZ/ZZ/109/15 Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami
 14. CTM/BZ/ZZ/110/15 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby laboratorium testowo-uruchomieniowego.
 15. CTM/BZ/ZZ/114/15 Dostawa mebli warsztatowych
 16. CTM/BZ/ZZ/115/15 dostawa mebli biurowych dla Biura Zapewnienia Zasobów
 17. CTM/BZ/ZZ/116/15 dostawa narzędzi lutowniczych, narzędzi drobnych oraz suwmiarek i stopek.
 18. CTM/BZ/ZZ/117/15 Modernizacja układów pomiarowych w abonenckiej stacji transformatorowej T-1355
 19. CTM/BZ/ZZ/118/15 Dostawa listew zasilających i narzędzi różnych.
 20. CTM/BZ/ZZ/12/15 Dostawa mebli.
 21. CTM/BZ/ZZ/121/15 Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych
 22. CTM/BZ/ZZ/122/15 na dostawę miernika natężenia pola elektromagnetycznego wraz z zestawem sond, miernika mocy oraz anteny prętowej aktywnej wraz ze stojakiem
 23. CTM/BZ/ZZ/124/15 Dostawa baterii do oscyloskopu cyfrowego
 24. CTM/BZ/ZZ/125/15.Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych.
 25. CTM/BZ/ZZ/128/15 dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla OBR CTM S.A. - Gdynia, ul. Dickmana 62 oraz Gdańsk, ul. Matejki 6
 26. CTM/BZ/ZZ/129/15.Dostawa mebli warsztatowych, socjalnych i laboratoryjnych.
 27. CTM/BZ/ZZ/130/15 na dostawę tokenów
 28. CTM/BZ/ZZ/131/15 Dostawa i montaż mebli
 29. CTM/BZ/ZZ/133/15 na dostawę licencji
 30. CTM/BZ/ZZ/134/15 Dostawa licencji i subskrypcji
 31. CTM/BZ/ZZ/135/15.Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami.
 32. CTM/BZ/ZZ/14/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 33. CTM/BZ/ZZ/141/15 Dostawa pieca rozpływowego
 34. CTM/BZ/ZZ/148/15 dostawa oprogramowania 3D PDF Exporter for Autodesk Inventor
 35. CTM/BZ/ZZ/16/15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów pod maszynę udarową oraz sprężarkę.
 36. CTM/BZ/ZZ/17/15 Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni.
 37. CTM/BZ/ZZ/19/15 Dostawa oleju opałowego.
 38. CTM/BZ/ZZ/20/15 Dostawa narzędzi do odczytu i drukowania etykiet 2D.
 39. CTM/BZ/ZZ/21/15 Dostawa profilomierza.
 40. CTM/BZ/ZZ/22/15 Dostawa narzędzi, wyposażenia i mebli warsztatowych.
 41. CTM/BZ/ZZ/23/15 Dostawa i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego.
 42. CTM/BZ/ZZ/24/15 Wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia stanowiska do badań rozproszonego pola magnetycznego od maszyn i urządzeń elektrycznych „SPEM”.
 43. CTM/BZ/ZZ/26/15 Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Wykonanie projektu oraz instalacji elektrycznej dla centralnego UPS-a wraz z jego montażem".
 44. CTM/BZ/ZZ/27/15 Dostawa aparatury badawczej.
 45. CTM/BZ/ZZ/29/15 Dostawa maszyny do lakierowania obwodów.
 46. CTM/BZ/ZZ/30/15 Dostawa kart pomiarowych.
 47. CTM/BZ/ZZ/31/15 Dostawa elementów do uruchomienia stanowiska SUT.
 48. CTM/BZ/ZZ/32/15 Dostawa oprogramowania.
 49. CTM/BZ/ZZ/34/15 Dostawa frezów, narzędzi obróbki skrawaniem oraz materiałów eksploatacyjnych i spawalniczych.
 50. CTM/BZ/ZZ/36/15 Dostawa elementów energoelektroniki.
 51. CTM/BZ/ZZ/37/15 Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej uniwersalnej maszyny do badań wytrzymałościowych 20 kN z wyposażeniem oraz szkolenie z zakresu obsługi, interpretacji i przetwarzania wyników.
 52. CTM/BZ/ZZ/38/15 Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego OBR CTM S.A. w Gdyni ul. Dickmana”.
 53. CTM/BZ/ZZ/40/15 Dostawa sprzętu komputerowego.
 54. CTM/BZ/ZZ/41/15 Dostawa kart wieloportowych i kabli.
 55. CTM/BZ/ZZ/43/15 Dostawa narzędzi precyzyjnych i pomiarowych.
 56. CTM/BZ/ZZ/46/15 Dostawa multimetrów.
 57. CTM/BZ/ZZ/47/15 Dostawa narzędzi i elementów magazynowych.
 58. CTM/BZ/ZZ/48/15 Dostawa mebli biurowych.
 59. CTM/BZ/ZZ/49/15 Dostawa klimatyzatorów wraz z ich instalacją.
 60. CTM/BZ/ZZ/51/15 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E do celów grzewczych w obiekcie w Gdańsku przy ul. Matejki 6.
 61. CTM/BZ/ZZ/52/15 Dostawa zasilacza laboratoryjnego DC 100V/100A.
 62. CTM/BZ/ZZ/58/15 Dostawa przenośnego testera radiokomunikacyjnego.
 63. CTM/BZ/ZZ/61/15 Dostawa serwera przemysłowego.
 64. CTM/BZ/ZZ/62/15 Dostawa i uruchomienie urządzenia do dozowania płynów montażowych jedno i dwuskładnikowych wraz ze szkoleniem.
 65. CTM/BZ/ZZ/63/15 Dostawa mebli warsztatowych i szaf kartotekowych.
 66. CTM/BZ/ZZ/64/15 Dostawa oprogramowania i licencji.
 67. CTM/BZ/ZZ/66/15 Dostawa wymiennika ciepła.
 68. CTM/BZ/ZZ/67/15 Dostawa podzespołów komputerowych.
 69. CTM/BZ/ZZ/68/15. Dostawa przyrządów laboratoryjnych.
 70. CTM/BZ/ZZ/69/15 Budowa Stanowiska Uruchomieniowo-Testowego zespołu mechanicznego SUT.
 71. CTM/BZ/ZZ/72/15 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.
 72. CTM/BZ/ZZ/73/15 Dostawa lasera i elementów światłowodowych.
 73. CTM/BZ/ZZ/74/15 Dostawa urządzeń i przyrządów pomiarowych.
 74. CTM/BZ/ZZ/75/15 Dostawa narzędzi i elementów warsztatowych.
 75. CTM/BZ/ZZ/76/15 Dostawa laboratoryjnego testera radiokomunikacyjnego.
 76. CTM/BZ/ZZ/77/15 Dostawa analizatora stanów logicznych.
 77. CTM/BZ/ZZ/79/15 Dostawa mebli biurowych.
 78. CTM/BZ/ZZ/80/15 Doposażenie wiertarki i frezarki w imadła.
 79. CTM/BZ/ZZ/81/15 Dostawa licencji.
 80. CTM/BZ/ZZ/82/15 Dostawa klimatyzatorów wraz z akcesoriami.
 81. CTM/BZ/ZZ/83/15 Dostawa licencji i subskrypcji.
 82. CTM/BZ/ZZ/84/15 Dostawa zasilaczy regulowanych DC dużej mocy.
 83. CTM/BZ/ZZ/85/15 Dostawa przesuwnika światłowodowego ze wzmacniaczem.
 84. CTM/BZ/ZZ/86/15 Dostawa drukarki do wykonywania nadruków na płytach CD/DVD.
 85. CTM/BZ/ZZ/87/15 Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku.
 86. CTM/BZ/ZZ/88/15.Dostawa testera połączeń kablowych.
 87. CTM/BZ/ZZ/89/15.Dostawa zasilacza hydraulicznego wraz z dedykowanymi akcesoriami.
 88. CTM/BZ/ZZ/90/15 dostawa urządzeń do budowy systemu pomiarowego odczytu położenia dla obrabiarek warsztatowych
 89. CTM/BZ/ZZ/91/15 Dostawa uniwersalnego generatora sygnałów oraz czterokanałowego rejestratora sygnałów analogowych.
 90. CTM/BZ/ZZ/92/15 Dostawa przesuwnika światłowodowego ze wzmacniaczem.
 91. CTM/BZ/ZZ/94/15 Dostawa cyfrowego oscyloskopu przenosnego
 92. CTM/BZ/ZZ/95/15 Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
 93. CTM/BZ/ZZ/96/15 Dostawa wkrętarek wraz z z oprzyrządowaniem oraz urządzenia do kalibracji momentu obrotowego wkretarek.
 94. CTM/BZ/ZZ/97/15 Dostawa suwnicy samojezdnej i wciągnika łańcuchowego elektrycznego
 95. CTM/BZ/ZZ/98/15 dostawa odzieży roboczej i obuwia
 96. CTM/BZ/ZZ/99/15 na dostawę programu do projektowania i modelowania swobodnego NURBS w 3 D

CTM/BZ/ZZ/87/15 Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku.

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ctm.gdynia.pl


Gdynia: CTM/BZ/ZZ/87/15.Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 122169 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej , ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, faks 058 6665304.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CTM/BZ/ZZ/87/15.Wymiana pionów oraz remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Matejki w Gdańsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pionów oraz remoncie instalacji c.o. w budynkach na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Matejki w Gdańsku. 2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: 1)przedmiary robót, 2)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 3)Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 3.Pozostałe, szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach Nr: 2 cz. 1 i 2, Nr 2A, 2B, 2C do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 4.Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy oraz zabezpieczenia go przed dostępem niepowołanych osób. 5.Roboty w zakresie instalacji należy wykonywać w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania OBR CTM S.A. 6.Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykończeniowych okazać próbki materiałów wykończeniowych i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. 7.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub wymiany; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 8.Jeżeli dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 9.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 10.Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę. 11.Kod CPV przedmiotu zamówienia: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 12.Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.09.2015 do godz. 10:30. 3.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w ust.2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. V oddział w Gdyni Nr 7412 4029 3311 1100 0029 5183 06; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub kserokopię wpłaty wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przystępując do postępowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - polegającą na wykonaniu roboty remontowej instalacji c.o. w czynnym obiekcie, o wartości inwestycji minimum 150.000,00 zł brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ oraz załączyć dowody - poświadczenia, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie żąda złożenia poświadczeń oraz wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Specjalistą nr 1 - Kierownikiem Budowy posiadającym: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Specjalistą nr 2 - Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: -wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, -oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 PLN. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 PLN Jeżeli z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, nie wynika, że jest ona opłacona należy załączyć dowody jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - warunki płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie i rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: a)pisemnego żądania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b)wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia będącego poza kontrolą Stron, któremu nie można było zapobiec i które nastąpiło po wejściu w życie umowy, takiego jak: huragan, powódź, trzęsienie ziemi, sztorm czy inne nadzwyczajne zdarzenie pogodowe lub działanie natury, jak również epidemia, strajk, akt terroryzmu, sabotaż, wojna, zamieszki, itp.; c)koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; d)braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie, e)wykonania robót dodatkowych. 4.W przypadkach określonych w ust. 3 minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych wymienionymi tam zdarzeniami. 5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, tj. zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c)koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, d) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji. 6.Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Zamawiającego. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, na wniosek Wykonawcy. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: a)opis propozycji zmiany; b)uzasadnienie zmiany; c)obliczenie kosztów zmiany, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 7.Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu. 8.Przewiduje się możliwość zmiany kierownika budowy z przyczyn losowych, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowa osoba skierowana na budowę do pełnienia funkcji technicznych, o których mowa powyżej będzie posiadała kwalifikacje zawodowe co najmniej takie, jakich wymagał Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy, w każdym z następujących przypadków: a)gdy Wykonawca nie przejął terenu budowy w umówionym terminie albo nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia przejęcia placu budowy; b)gdy Wykonawca opóźnia się o okres przekraczający 14 dni w realizacji przedmiotu Umowy; c)Wykonawca z przyczyn, za które odpowiada, przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni roboczych; d)gdy stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową lub załącznikami do umowy lub używa do wykonania przedmiotu umowy materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową lub normami budowlanymi, nie przedkłada stosownych atestów, aprobat, dopuszczeń do stosowania lub certyfikatów; w sytuacji tej Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie o tym fakcie Wykonawcy i wyznaczenia mu terminu do usunięcia naruszeń umowy; W razie niewywiązania się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z usunięcia naruszeń umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane lub też za nienależycie wykonane roboty; e)gdy Wykonawca stanie się niewypłacalny lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszona zostanie likwidacja Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy zagrażający w ocenie Zamawiającego realizacji Umowy; f)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g)w wypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania całości lub części prac objętych niniejszą umową podwykonawcom w sposób sprzeczny z jej postanowieniami. 10.Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.9 lit. f powyżej, może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 11.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie postanowienia ust. 9 lit. f. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego kara umowna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Punkt Podawczy (parter) w budynku OBR CTM w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 lub przesłać pocztą na adres wskazany wyżej..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Zamawiający w dniu 14.09.2015r. unieważnił postepowanie. Szczegóły w załączonym pliku.

 

unieważnienie post CTM.doc 331 KB SIWZ.pdf 451.6 KB Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc 52.5 KB Załącznik Nr 2 cz. 1- SST.S-01 Instalacja c.o..pdf 482.2 KB Załącznik Nr 2 cz. 2 - ST.B-00 Wymagania ogólne..pdf 516.1 KB Załącznik Nr 2A - Przedmiar robót piony co Matejki.pdf 163.6 KB Załącznik Nr 2B - Przedmiar robót poziomy co.pdf 97.3 KB Załącznik Nr 2C - rysunek CTM piony co 1.pdf 57.2 KB Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc 67 KB Załącznik Nr 4 - Wykaz robót.doc 43.5 KB Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc 66.5 KB Załącznik Nr 6 - Wykaz osób.doc 37.5 KB Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dla osób fizycznych.doc 34.5 KB Załącznik Nr 8- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.doc 272 KB Załącznik Nr 9 - Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej.doc 72.5 KB Załącznik Nr 10 projekt umowy instalacja co.doc 173 KB modyfikcaja SIWZ.pdf 96.4 KB zmiana ogłoszenia.docx 17.6 KB