2017/0906/N-2 usługa odśnieżania - umowa ryczałtowa :: CTM Gdynia

Postępowania zakończone

 1. 2017/0069/N Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy sprzętu ręcznego, akcesoriów, środków do sprzątania, utrzymania czystości i higieny osobistej
 2. 2017/0193/N przedłużenie subskrypcji Autodesk Product Design Suite Ultimate
 3. 2017/0304-0305/N Dostawa sondy KEYSIGHT N2790A oraz zasilaczy laboratoryjnych PX400DP i CPX400D
 4. 2017/0395/N - budowa węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Matejki 6
 5. 2017/0417/N - świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń stacji elektroenergetycznej T-1355, znajdujących się w obiekcie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Matejki 6
 6. 2017/0530n/N dostawa notebooków
 7. 2017/0677/N świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń kotłowni, znajdującej się na terenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni przy ulicy Dickmana 62.
 8. 2017/0682/N dostawa 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 do celów grzewczych, do zbiorników (cystern) Zamawiającego o pojemnościach: 2 x 32 000 litrów, znajdujących się na terenie OBR CTM S.A.
 9. 2017/0720/N_2017/0726/N dostawa modułów
 10. 2017/0731/N Dostawa dwóch kompletów modułu pomiarowego
 11. 2017/0795/N Dostawa sondy pomiarowej
 12. 2017/0801/N usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia składającego się z budynku OBR CTM S.A. położonego w Gdańsku przy ulicy Matejki 6 wraz z dziedzińcem wewnętrznym i terenem zewnętrznym, jego pomieszczeń oraz rzeczy
 13. 2017/0906/N usługa odśnieżania dróg i parkingów o łącznej powierzchni 3 260 m2
 14. 2017/0906/N-2 usługa odśnieżania - umowa ryczałtowa