Specjalista ds. kontrolingu

Zadania:
- udział w tworzeniu planów/budżetów rocznych i wieloletnich Spółki;
- bieżąca kontrola stanu realizacji planu/budżetu Spółki;
- raportowanie odchyleń powstałych w trakcie realizacji planów;
- udział w tworzeniu strategii Spółki;
- weryfikacja algorytmu wyliczania ceny, stosowanego w procesie ofertowania, w zakresie poprawności stawek kalkulacyjnych;
- bieżąca kontrola realizacji planów/budżetów projektów;
- kontrola i weryfikacja dokumentów sprawozdawczych dotyczących projektów dotowanych, w tym dotacji na utrzymanie potencjału badawczego;
- sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych Spółki;
- udział w przygotowywaniu roczego sprawozdania Zarządu Spółki.

Wymagania:
- wykształecenie wyższe o kierunku rachunkowość lub pokrewnym;
- minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku;
- biegła znajomość oprogramowania Microsoft Excel i Word;
- doświadczenie w przygotowyaniu i rozliczaniu projektow finansowanych z dotacji;
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie/czytanie dokumentów handlowych.

Mile widziane:
- certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu budżetowania, kontroli kosztów oraz zarządzania ryzykiem.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
- udział w międzynarodowych projektach;
- elastyczne godziny pracy;
- szkolenia zawodowe i certyfikujące;
- wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty Multisport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS - m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

Termin zatrudnienia: czerwiec 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie swojego cv i listu motywacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@ctm.gdynia.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie o treści: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą przy ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia".

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.