Polska Grupa Zbrojeniowa bierze udział w obchodach "Ogólnopolskich Dni NATO" w Gdyni, Gdynia, 8-9 lipca 2016

Polska Grupa Zbrojeniowa bierze udział w obchodach "Ogólnopolskich Dni NATO" w Gdyni, Gdynia, 8-9 lipca 2016

W dniach 8-9 lipca 2016 roku trójmiejskie władze samorządowe, Marynarka Wojenna, Morski Oddział Straży Granicznej oraz Wojska Lądowe, zorganizowały w Gdyni, dwudniowy piknik pt."Ogólnopolskie Dni NATO-Gdynia razem z NATO". Podczas wspomnianego wydarzenia odbywały się pokazy sprzętu wojskowego, parady wojskowe oraz transmisja obrad szczytu NATO, który miał miejsce w Warszawie. Nie mogło zabraknąć tam Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), która na terenie obchodów zorganizowała swój punkt promocyjny. Przedstawiciele wchodzącego w skład PGZ, Centrum Techniki Morskiej S.A. prezentowali na stoisku ofertę całej grupy, która będąc głównym partner polskiego wojska, buduje siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dodatkowo podczas pikniku przedstawiciele CTM prezentowali swoje osiągnięcia, wykorzystywane…

więcej >>

Przedstawiciele CTM aktywnie uczestniczą w konferencjach UDT i MAST, Oslo-Amsterdam, czerwiec 2016

Przedstawiciele CTM aktywnie uczestniczą w konferencjach UDT i MAST, Oslo-Amsterdam, czerwiec 2016

W czerwcu br. przedstawiciele CTM wzięli aktywny udział dwóch zagranicznych konferencjach, mających światowy zasięg, a mianowicie: Undersea Defence Technology (UDT) i Maritime/Air Systems&Technologies (MAST). Obydwie konferencje są wspierane przez NATO i stanowią globalne forum prezentacji osiągnięć i wymiany informacji na temat bieżących i przyszłych programów rozwojowych dotyczących militarnych technologii morskich, wykorzystywanych dla wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa. Skupiają one specjalistów z kręgów: wojska, przemysłu oraz środowisk akademickich, wywodzących się z trzydziestu kilku krajów. Główny obszar zainteresowania konferencji UDT to budowa i rozwój okrętów podwodnych oraz towarzyszących im systemów uzbrojenia oraz sprzętu, z coraz szerszym uwzględnieniem…

więcej >>

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016 trzyma dobry kurs, Gdańsk Amber Expo, 20-22 czerwca 2016 roku

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON 2016 trzyma dobry kurs, Gdańsk Amber Expo, 20-22 czerwca 2016 roku

Od czterech lat integralną częścią odbywających się w Gdańsku Targów BALT-MILITARY-EXPO jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Siódma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Obrony Narodowej i Politechniką Gdańską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, natomiast sponsorem głównym Konferencji została firma Kongsberg, zaś sponsorami oficjalnymi firmy: Thales i Sygnity S.A. Celem Konferencji jest budowa…

więcej >>

Centrum Techniki Morskiej wraca z tarczą z Targów Balt Military Expo 2016, Gdańsk AmberExpo, 20-22 czerwca 2016

Centrum Techniki Morskiej wraca z tarczą z Targów Balt Military Expo 2016, Gdańsk AmberExpo, 20-22 czerwca 2016

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. uzyskał podczas odbywających się w dniach 20-22 czerwca 2016 roku XIV Bałtyckich Targach Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, cztery nagrody. Wśród nich znalazły się wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej oraz Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za podwodną platformę sensoryczną. Dodatkowo Ośrodek został nagrodzony laurem innowacyjności krajowego stowarzyszenia ochrony informacji niejawnych oraz kryształową latarnią za jeden z najbardziej nowatorskich referatów wygłoszonych podczas Konferencji NATCON.

więcej >>

Spotkanie specjalistów z gdyńskiego CTM ze studentami AMW, OBR Centrum Technik Morskiej S.A., 19 kwietnia 2016 roku

Spotkanie specjalistów z gdyńskiego CTM ze studentami AMW, OBR Centrum Technik Morskiej S.A., 19 kwietnia 2016 roku

Dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni specjaliści z gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej S.A., gościli w swojej siedzibie, studentów Akademii Marynarki Wojennej. W dniu 8 kwietnia CTM odwiedzili słuchacze z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, a następnie w dniu 19 kwietnia 2016 roku słuchacze z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej (dodatkowo zrzeszeni w ramach koła naukowego AiRobMech AMW). Celem spotkań było zapoznanie zarówno przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa, jak i przyszłych inżynierów z pracami prowadzonymi w CTM oraz umożliwienie im zwiedzenia nowoczesnej bazy laboratoryjnej Ośrodka.

więcej >>