Spotkanie specjalistów z gdyńskiego CTM ze studentami AMW, OBR Centrum Technik Morskiej S.A., 19 kwietnia 2016 roku

Spotkanie specjalistów z gdyńskiego CTM ze studentami AMW, OBR Centrum Technik Morskiej S.A., 19 kwietnia 2016 roku Dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni specjaliści z gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej S.A., gościli w swojej siedzibie, studentów Akademii Marynarki Wojennej. W dniu 8 kwietnia CTM odwiedzili słuchacze z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, a następnie w dniu 19 kwietnia 2016 roku słuchacze z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej (dodatkowo zrzeszeni w ramach koła naukowego AiRobMech AMW). Celem spotkań było zapoznanie zarówno przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa, jak i przyszłych inżynierów z pracami prowadzonymi w CTM oraz umożliwienie im zwiedzenia nowoczesnej bazy laboratoryjnej Ośrodka. więcej >>

Naukowcy z Pomorza pogłębiają ponad trzydziestoletnią współpracę w zakresie wyspecjalizowanych systemów, Gdańsk, 15 kwietnia 2016 roku

Naukowcy z Pomorza pogłębiają ponad trzydziestoletnią współpracę w zakresie wyspecjalizowanych systemów, Gdańsk, 15 kwietnia 2016 roku 15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) podpisali w Gdańsku porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest podjęcie kooperacji w zakresie projektowania, budowy i wdrażania: szerokopasmowych systemów transmisji danych, systemów przetwarzania informacji, systemów wykorzystujących energię skierowaną, morskich systemów bezzałogowych oraz systemów pomiaru pól fizycznych i demagnetyzacji okrętów. więcej >>

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę w zakresie badań, projektowania i budowy innowacyjnych systemów uzbrojenia, Warszawa, 08 marca 2016 roku

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę w zakresie badań, projektowania i budowy innowacyjnych systemów uzbrojenia, Warszawa, 08 marca 2016 roku 8 marca 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy Politechniką Warszawską, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Celem porozumienia jest podjęcie kooperacji w zakresie projektowania, budowy i wdrażania: bezprzewodowych systemów transmisji danych, urządzeń łączności KF/UKF, systemów przetwarzania (fuzji) informacji, systemów satelitarnych i kosmicznych, systemów rakietowych, a także systemów bezzałogowych, w tym w szczególności w zastosowaniach morskich. więcej >>

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni finalistą konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2015”, Gdańsk, 12 lutego 2016 roku

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni finalistą konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2015”, Gdańsk, 12 lutego 2016 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, został jednym z czterech finalistów odbywającej się w dniu 12 lutego 2016 roku VI edycji konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”. Główna nagroda w konkursie wręczana jest dla firm przyjaznych pracownikom i otoczeniu, mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz upowszechniających dobre praktyki i społeczną odpowiedzialność biznesu. Zatrudniający 284 pracowników CTM, wraz z trzema innymi przedsiębiorstwami nominowano do wspomnianej nagrody w kategorii „duże przedsiębiorstwo”. więcej >>

Inteligentne Specjalizacje Pomorza z udziałem CTM, Gdańsk, 28 stycznia 2016 roku

Inteligentne Specjalizacje Pomorza z udziałem CTM, Gdańsk, 28 stycznia 2016 roku W dniu 28 stycznia 2016 roku Prezes CTM dr inż. Andrzej Kilian złożył podpis pod porozumieniem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), w obszarze tzw. „Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie”. Porozumienie zostało podpisane z jednej strony przez: marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego oraz z drugiej strony przez przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni, szkół, instytucji otoczenia biznesu itd. czterech obszarów ISP. http://klastermorski.com.pl/?p=3553 więcej >>