Komunikat Zarządu - dotyczy zakończenia procesu nieodpłatnego nabycia akcji

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni informuje, że w dniu 9 grudnia 2016r. wygasa prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników.

więcej >>

Komunikat Zarządu - zasady dotyczące rozporządzania akcjami imiennymi akcjonariuszy

ZASADY DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI IMIENNYMI AKCJONARIUSZY
OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
 
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i podjętą Uchwałą Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2016 r. zostały dokonane zmiany w Statucie Spółki odnoszące się do rozporządzania akcjami imiennymi będącymi w posiadaniu akcjonariuszy.
W myśl dodanego powyższą uchwałą § 161  Statutu Spółki dopuszcza się :
„1.  …

więcej >>

Komunikat Zarządu - dotyczy listy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013., poz. 216) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

więcej >>

Komunikat Prezesa OBR CTM S.A.

Z satysfakcją informuję, że Pani Minister Barbara Kudrycka, decyzją z dnia 9.12.2010 zatwierdziła zmiany kategorii jednostek naukowych przyznając nam 1-szą kategorię.

OBR CTM S.A. od dziesięciu lat utrzymuje wysoką pozycję naukową i uzyskał w poprzednio prowadzonych ewaluacjach jednostek naukowych odpowiednio kategorię 1-szą (w 2001 roku) oraz 2-gą (w 2005 roku).

więcej >>

Komunikat Zarządu - dotyczy listy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji.

KOMUNIKAT ZARZĄDU Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. z dnia 01.08.2008r.

więcej >>