Badania i Certyfikacja Wyrobów :: CTM Gdynia

Badania i Certyfikacja Wyrobów


Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej:

 • badanie wyrobów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) – Dyrektywa 2014/30/UE
 • badanie sprzętu wojskowego w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) na zgodność z Normami Obronnymi i ustawą OiB;
 • badanie tłumienności pola elektromagnetycznego stacjonarnych i przewoźnych kabin ekranujących;
 • badanie sprzętu elektrycznego - Dyrektywa 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD);
 • ocena ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne pod kątem BHP na stanowisku pracy;
 • badania środowiskowe klimatyczne wyrobów;
 • badanie rozkładu potencjału elektrochemicznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym;

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Ministra Obrony Narodowej.Badania wykonywane są zgodnie z zakresem akredytacji PCA nr AB 295 oraz MON nr
20/MON/2017.

Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych

 • badanie odporności, wytrzymałości i odporności całkowitej urządzeń na drgania sinusoidalne;
 • badanie odporności urządzeń na pojedyncze udary mechaniczne;
 • badanie wytrzymałości urządzeń na wielokrotne udary mechaniczne;
 • badanie występowania częstotliwości rezonansowych konstrukcji urządzeń;
 • pomiary pola magnetycznego od mechanizmów i urządzeń technicznych;
 • pomiary hałasu w środowisku pracy;
 • pomiary hałasu od urządzeń i systemów nawigacji i radiokomunikacji morskiej
Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Ministra Obrony Narodowej. Badania wykonywane zgodnie z zakresem akredytacji PCA nr AB 296 oraz MON nr 19/MON/2017.

Laboratoria Badawcze wykonują również badania poza zakresem akredytacji

 • pomiary drgań badań i urzadzeń;
 • wytrzymałość urządzeń na ciśnienie hydrostatyczne;
 • badanie własności magnetycznych materiałów;
 • wyznaczanie bezpiecznej odległości urządzeń okrętowych od kompasów magnetycznych;
 • badanie tłumienia pola magnetycznego przez obiekty ekranujące;
 • określanie parametrów regulacyjnych systemu kompensacji pola magnetycznego;
 • kształtowanie namagnesowania trwałego mechanizmów i urządzeń technicznych;
 • precyzyjne pomiary zakłóceń magnetycznych w zakresie od 100 pT do3T dla pasma częstotliwości od DC do 10kHz.

Kontakt 

Kierownik Laboratoriów Badawczych

dr inż. Przemysław POZAŃSKI
tel.: +48 58 77 64 571
fax.: +48 58 77 64 764
e-mail: bl@ctm.gdynia.pl    

 

 

więcej informacji: KATALOG_LB.pdf 27.9 MB