System Dowodzenia i Kierowania Uzbrojeniem

System Dowodzenia i Kierowania Uzbrojeniem
W ramach obszaru prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów wspomagania dowodzenia, zarządzania walką, planowania misji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju działań sieciocentrycznych, a także efektywnego wykorzystania uzbrojenia i sprzętu będącego na wyposażeniu wojsk. Wykorzystuje się tu najnowsze technologie w zakresie wymiany informacji, zapewniając interoperacyjność opracowywanych systemów z rozwiązaniami państw sojuszniczych. W szczególności, są to technologie fuzji danych i informacji, umożliwiające wypracowanie obrazu sytuacji taktycznej, jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistego obrazu sytuacji na polu walki, a także oparte na architekturze zorientowanej usługowo (SOA), dedykowanej dla budowy złożonych rozwiązań wielosystemowych (tzw. systemy systemów).