Systemy Ochrony Infrastruktury Morskiej

W ramach obszaru prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie opracowywania systemów i urządzeń dla ochrony portów i infrastruktury krytycznej, dotyczących detekcji, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń nawodnych i podwodnych oraz sposobów ich neutralizowania i/lub niszczenia. Wykorzystując kompetencje z innych obszarów opracowywane są kompleksowe systemy ochrony obiektów morskich przebywających w portach, na redach i kotwicowiskach oraz instalowanych w wodach szelfowych, a także nabrzeży, pirsów i innych obiektów infrastruktury krytycznej, integrując w ramach tych systemów zarówno zakupione jak i przez siebie opracowywane urządzenia i systemy nadzoru. Są to przede wszystkim wielosensorowe systemy obserwacji nawodnej i podwodnej, wykorzystujące zaawansowane techniki przetwarzania informacji sensorycznej dla wspomagania operatorów podejmujących decyzję w zakresie użycia środków zwalczania zagrożeń (efektory typu lethal i non-lethal).