Systemy Uzbrojenia Broni Podwodnej

W ramach obszaru prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie systemów obserwacji podwodnej oraz uzbrojenia. W systemach obserwacji podwodnej wykorzystywane są najnowsze technologie oparte  o przetworniki elektromagnetyczne i hydroakustyczne. Prace w tym zakresie obejmują między innymi: kształtowanie charakterystyk kierunkowych przetworników, weryfikację technik przetwarzania sygnałów, ocenę właściwości przetworników hydroakustycznych, zastosowanie techniki kompresji impulsu, weryfikację uzyskanych parametrów i charakterystyk opracowywanych w CTM stacji hydrolokacyjnych i barier akustycznych oraz magnetycznych, przeznaczonych do nadzoru obszarów morskich i portów, w szczególności monitorowania sytuacji podwodnej, a także poszukiwania, identyfikacji i klasyfikacji min morskich i obiektów minopodobnych. Z kolei w zakresie uzbrojenia broni podwodnej prace obejmują rozwiązania z zakresu trałów niekontaktowych, magnetyczno-akustycznych oraz zdalnie inicjowanych kodowanym sygnałem akustycznym zapalników do ładunków przeznaczonych do niszczenia min dennych i kotwicznych (przenoszonych zdalnie sterowanym pojazdem podwodnym lub przez nurka), a także wielokanałowych zapalników min niekontaktowych. Bardzo ważnym obszarem mocno związanym z uzbrojeniem broni podwodnej jest działalność w zakresie pól fizycznych i ochrony pasywnej okrętu. Działalność badawczo-rozwojowa i techniczna w tej dziedzinie obejmuje: pola magnetyczne i demagnetyzację, pola hydroakustyczne i odporność udarową, pola elektryczne i ochronę przed korozją oraz pole radiolokacyjne i cieplne. Działalność badawcza w tym zakresie, chociaż oficjalnie deklarowana jako badania przemysłowe, często ma charakter badań podstawowych, szczególnie związanych z istotą środowiska wodnego pod kątem oddziaływań magnetycznych i akustycznych.