Certyfikaty

  CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA, AUTORYZACJE:

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością CCJ nr 142/S/2017

Certyfikaty

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli nr 142/W/2017

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością CCJ nr 142/A/2017

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością CCJ nr 142/AA/2017

 

Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych Nr AB 295 i Nr AB 296

Certyfikaty

ABW – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – pierwszego stopnia  nr SBPK021413T stwierdza, że OBR CTM S.A. posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” do 22.10.2020 r., a informacje oznaczone klauzulą "poufne" do 22.10.2023 r. 
WSI – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – pierwszego stopnia  nr 18/I-9/UES/WIII/2011 stwierdza, że OBR CTM posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą SECRET UE/ EU SECRET do 11.09.2018 r. oraz CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL do 11.09.2021 r.

Certyfikaty

WSI – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – pierwszego stopnia  nr 17/I-14/NS/WIII/2011 stwierdza, że OBR CTM posiada pełną zdolność do  ochrony informacji niejawnych NATO oznaczonych klauzulą NATO SECRET do 11.09.2018 r. oraz NATO CONFIDENTIAL do 11.09.2021 r.

 

Certyfikaty

WCNJiK – Zaświadczenie o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE nr 0243H  
 

OBR CTM S. A. posiada status jednostki notyfikowanej o nr 2075 w zakresie Dyrektywy 2004/ 108/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie zbliżenia ustawodastw Państw Czlonkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz autoryzację Ministra Infrastruktury Decyzja Nr 5/ AU/ KE/ 08.
 

JCW WSI – Certyfikat dla Systemu Teleinformatycznego nr 051/2004/JCW w WSI dla Wydzielonego Systemu Teleinformatycznego OBR CTM.