Potencjał

OBR CTM S. A. posiada wieloletnie doświadczenie oraz bogate grono specjalistów z zakresu prowadzenia badań i opracowywania nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie wojskowej techniki morskiej.

OBR CTM S.A. zatrudnia ponad 280 pracowników, z których ponad 76% to pracownicy naukowo-badawczy, projektanci i inżynierowie (w tym 20 ze stopniem naukowym doktora).

OBR CTM S.A. dysponuje rozległą bazą laboratoryjną wyposażoną w często unikalne stanowiska i urządzenia.

Potencjał kadrowy i laboratoryjny pozwolił na powołanie w OBR CTM S.A., akredytowannych przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratoriów Badawczych i Jednostki Certyfikacji Wyrobów.

Odbiorcy

Wieloletnia aktywność OBR CTM S.A. związana jest głównie z prowadzeniem prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nowoczesnej techniki morskiej oraz innych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Działalność ta prowadzona jest bezpośrednio na zapotrzebowanie MW RP lub pośrednio poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami realizującymi dla niej określone zadania.

OBR CTM S.A. na przestrzeni ostatnich lat rozszerzył swoją ofertę o usługi dla Wojsk Lądowych oraz Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a także dla innych organizacji rządowych jak Straż Graniczna i Policja.

Możliwości badawcze i projektowe OBR CTM S.A. są wykorzystywane również przez przemysł, szczególnie w obszarze gospodarki morskiej.