Władze spółki

Zarząd OBR Centrum Techniki Morskiej S. A.

Dr inż. Andrzej Kilian - Prezes Zarządu

Joanna Sztiller - Wiceprezes Zarządu

Tomasz Bejm - Członek Zarządu

Prokurenci:

Małgorzata Maciejewska

Radosław Rychter

Dyrektorzy:

Małgorzata Maciejewska - Dyrektor Finansowy

Rafał Elijasz - Dyrektor Handlowy

Radosław Rychter - Dyrektor Wsparcia

Rafał Namiotko - Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań i Rozwoju

Marcin Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Wdrożeń

Rada Nadzorcza OBR Centrum Techniki Morskiej S. A.

Robert Kudelski - Przewodniczący Rady

Tomasz Bejm - Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Michaluk

Jerzy Hoppe

Przemysław Pozański - Sekretarz