Współpraca

  • OBR CTM S.A. realizuje szereg projektów w ścisłej współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi.
  • Szeroko wykorzystywane są wyniki badań wojskowych i cywilnych ośrodków akademickich.
  • Realizowane są wspólne przedsięwzięcia rozwojowe i wdrożeniowe z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami.
  • Wykonywane są projekty, wdrożenia, produkcja doświadczalna i jednostkowa, głównie w obszarze wojskowej i cywilnej techniki morskiej.
  • OBR CTM S.A. aktywnie uczestniczy w międzynarodowej wymianie wiedzy i technologii, szczególnie w aspekcie integracji Polski ze strukturami europejskimi.
  • Specjaliści OBR CTM S.A. uczestniczą w działaniach różnych szczebli organizacji i agencji NATO w obszarze zainteresowań ośrodka.
  • OBR CTM S.A. jest aktywnym członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych jak m.in. AFCEA i AOC.
  • Utrzymywane są kontakty dwustronne z wieloma zagranicznymi organizacjami rządowymi, ośrodkami naukowymi i firmami komercyjnymi działającymi w obszarze zainteresowań OBR CTM S.A.