Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Plików Cookies.

Wyrażam zgodę

Zadania o┼Ťrodka

Zadania o┼Ťrodka

    Pó┼énocna granica naszego pa┼ästwa stanowi zró┼╝nicowane ┼Ťrodowisko operacyjne - morze, l─ůd oraz powietrze. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanymi warunkami hydrograficznymi oraz konieczno┼Ťci─ů wspó┼édzia┼éania wielu s┼éu┼╝b i formacji. Ponadto gro┼║ba wyst─ůpienia ró┼╝norodnych zagro┼╝e┼ä, w tym równie┼╝ o charakterze asymetrycznym, wymaga sprawnego wspó┼édzia┼éania mi─Ödzynarodowego w ramach Unii Europejskiej i NATO. Marynarka Wojenna, Stra┼╝ Graniczna, Urz─Ödy Morskie, S┼éu┼╝ba Celna, S┼éu┼╝ba SAR i wiele innych organizacji, codziennie wspó┼édzia┼éaj─ůc wype┼éniaj─ů swoje zadania, aby zagwarantowa─ç zarówno bezpiecze┼ästwo naszego pa┼ästwa jak i Unii na tym obszarze. Realizacja zada┼ä o tak du┼╝ym stopniu skomplikowania wymusza potrzeb─Ö posiadania specyficznych rozwi─ůza┼ä systemowych.    O┼Ťrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A dostarcza tego typu rozwi─ůza┼ä od ponad trzech dekad Marynarce Wojennej i pozosta┼éym wymienionym na wst─Öpie s┼éu┼╝bom. OBR CTM S.A. z siedzib─ů w Gdyni, realizuj─ůc zadania w zakresie swoich kompetencji, odgrywa rol─Ö narodowego integratora i dostawcy elementów systemu bezpiecze┼ästwa morskiego, sk┼éadaj─ůcych si─Ö na system bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa. Znajduje to pe┼éne odzwierciedlenie w misji sformu┼éowanej w Strategii Spó┼éki, wyra┼╝onej w s┼éowach:  

  "Budujemy bezpiecze┼ästwo od morza”

   Has┼éo to znakomicie umiejscawia potencja┼é O┼Ťrodka w procesie tworzenia i rozwoju systemów s┼éu┼╝─ůcych przeciwdzia┼éaniu podstawowym zagro┼╝eniom bezpiecze┼ästwa, wynikaj─ůcych z celowego naruszania interesów pa┼ästwa polskiego na obszarach morskich. Trzeba te┼╝ pami─Öta─ç, ┼╝e ochrona granic Polski zyska┼éa dodatkowy, szczególnie istotny wymiar w momencie, gdy pas wód terytorialnych, jak i wschodnie granice Polski sta┼éy si─Ö równocze┼Ťnie strategicznym odcinkiem granicy Unii Europejskiej oraz NATO. Na przestrzeni 30 lat CTM zgromadzi┼é unikalne kompetencje oraz stworzy┼é zaplecze badawczo-techniczne, do realizacji zada┼ä z obszaru wojskowej i cywilnej techniki morskiej w pe┼énym cyklu rozwojowym. Prowadzone w O┼Ťrodku, w trybie ci─ůg┼éym badania naukowe, prace rozwojowe i wdro┼╝eniowe oraz produkcja ma┼éoseryjna wpisuj─ů si─Ö ca┼ékowicie w obszar Obronno┼Ťci i Bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa, i realizowane s─ů na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych resortów, z dofinansowaniem ze ┼Ťrodków przeznaczonych na nauk─Ö. Cz─Ö┼Ť─ç projektów prowadzona jest, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO. Wa┼╝n─ů rol─Ö O┼Ťrodek odgrywa tak┼╝e jako dostawca systemów wykorzystywanych w przeciwdzia┼éaniu zagro┼╝eniom bezpiecze┼ästwa morskiego wyst─Öpuj─ůcym w postaci dzia┼éa┼ä asymetrycznych, zagro┼╝eniom wynikaj─ůcym z dzia┼éa┼ä w trudnych warunkach ┼Ťrodowiskowych, wspomaganiu dzia┼éa┼ä z zakresu poszukiwania i ratowania SAR oraz zwalczania broni minowej – ci─ůgle jeszcze odnajdywanej na dnie Morza Ba┼étyckiego.
    Systemowe rozumienie, kompleksowe podej┼Ťcie, poczucie odpowiedzialno┼Ťci za na┼éo┼╝one zadania w po┼é─ůczeniu z ci─ůg┼é─ů satysfakcj─ů p┼éyn─ůc─ů z kolejnych skutecznie wdra┼╝anych komponentów da┼éy efekt, który zobrazowuje poni┼╝szy schemat.Uwidoczniono na nim najwa┼╝niejsze elementy dzia┼éaj─ůcego, polskiego, zintegrowanego systemu bezpiecze┼ästwa morskiego pa┼ästwa. Ten uproszczony i ogólny rysunek systemu dobrze zobrazowuje z┼éo┼╝ono┼Ť─ç i ogrom wysi┼éku oraz pracy w┼éo┼╝onych tej pory przez wszystkich projektantów i wykonawców w celu jego integracji, efektywnego uruchomienia i utrzymania w sprawno┼Ťci. Od wielu lat kluczowymi obszarami dzia┼éalno┼Ťci O┼Ťrodka s─ů: systemy obserwacji, dowodzenia i kierowania, w tym kierowania uzbrojeniem; szeroko rozumiane systemy uzbrojenia broni podwodnej; systemy ochrony portów, baz morskich i krytycznej infrastruktury morskiej; systemy ┼é─ůczno┼Ťci radiowej i wymiany danych; badania i certyfikacja wyrobów w tym równie┼╝ w obszarze Obronno┼Ťci i Bezpiecze┼ästwa. Podsumowuj─ůc tylko dzia┼éania na rzecz MW RP, na przestrzeni ponad trzydziestu ostatnich lat OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. dostarczy┼é mi─Ödzy innymi nast─Öpuj─ůce systemy b─Öd─ůce integralnymi elementami wspó┼étworz─ůcymi szeroko rozumiany system bezpiecze┼ästwa morskiego:
- Zintegrowany, z systemami innych rodzajów Si┼é Zbrojnych System Dowodzenia MW RP ┼üEBA (trzy kolejne generacje) wraz z modu┼éami  integracji z systemami koalicyjnymi NATO (MCCIS, LINK 11);
-  Okr─Ötowe systemy dowodzenia dla okr─Ötów przeciwminowych (proj. 207, 207M, 206FM) oraz transportowo-minowych (proj. 767);
- System zarz─ůdzania akcjami ratowniczymi na morzu SARCASS [integracja Centrum Ratownictwa Morskiego (SAR), S┼éu┼╝by Ratownictwa Marynarki Wojennej, Stra┼╝y Granicznej oraz Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego];
- Okr─Ötowe systemy kierowania uzbrojeniem i obrony pasywnej;
- Systemy ochrony infrastruktury morskiej (KRYL);
- Radiostacje KF/UKF wraz z osprz─Ötem;
- Systemy uzbrojenia morskiego (sonary oraz ładunki Toczek, Konik, miny itd.)
   Powy┼╝sze przek┼éada si─Ö wprost na posiadanie przez si┼éy morskie naszego pa┼ästwa zdolno┼Ťci operacyjnych we wszystkich wymienionych poni┼╝ej obszarach, tzn. do: dowodzenia, rozpoznania, ra┼╝enia, przetrwania i ochrony wojsk, przerzutu i mobilno┼Ťci, wsparcia dzia┼éa┼ä, wsparcia uk┼éadu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych. Kluczowym jest fakt (patrz tabela poni┼╝ej), ┼╝e dostarczone i wdro┼╝one do tej pory przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. elementy Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia MW (wiersze tabeli) pokrywaj─ů wy┼╝ej wymienione zdolno┼Ťci (kolumny tabeli). Warto te┼╝ nadmieni─ç, ┼╝e CTM posiada konieczny potencja┼é do odtwarzania i dalszego rozwijania „dostarczonych” zdolno┼Ťci.     
W obecnej chwili OBR CTM S.A. bierze udzia┼é w nowych projektach, rozwijaj─ůc systemy, które w najbli┼╝szym czasie maj─ů odegra─ç istotn─ů rol─Ö w procesie transformacji si┼é obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej, wpisuj─ůc si─Ö jednocze┼Ťnie w dzia┼éania zwi─ůzane z jeszcze lepszym funkcjonowaniem systemu bezpiecze┼ästwa morskiego pa┼ästwa. We wspomnianych wy┼╝ej projektach, O┼Ťrodek odgrywa kluczowe role, co jest zgodne z zawart─ů w strategii firmy wizj─ů spó┼éki wyra┼╝on─ů nast─Öpuj─ůc─ů deklaracj:

 

 CTM to my. Dzi─Öki naszemu zespo┼éowi jeste┼Ťmy wiod─ůcym dostawc─ů innowacyjnych i kompleksowych rozwi─ůza┼ä w zakresie zintegrowanych systemów zwalczania zagro┼╝e┼ä na morzu i ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz systemów ┼é─ůczno┼Ťci i wymiany danych.”

      Z uwagi na fakt podejmowania przez O┼Ťrodek skomplikowanych przedsi─Öwzi─Ö─ç b─Öd─ů one prawdopodobnie realizowane równie┼╝ przy wspó┼épracy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi. Jednak┼╝e z ca┼é─ů stanowczo┼Ťci─ů i odpowiedzialno┼Ťci─ů mo┼╝na stwierdzi─ç, ┼╝e O┼Ťrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. jest dzisiaj przygotowany do pe┼énienia roli wiod─ůcej jednostki, w zakresie techniki morskiej i integratora oraz dostawcy systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. Zgromadzone na przestrzeni lat unikalne do┼Ťwiadczenie i wiedza z obszarów, w których O┼Ťrodek si─Ö specjalizuje, uprawnia do stwierdzenia, ┼╝e jest on w stanie realizowa─ç równie┼╝ inne projekty w podobnym kszta┼écie i zakresie. W osi─ůgni─Öciu tych celów pomocny ma by─ç sformu┼éowany system warto┼Ťci, którym kieruje si─Ö Spó┼éka, z których najwa┼╝niejsze to: dba┼éo┼Ť─ç o tzw. U┼╝ytkownika Ko┼äcowego maj─ůcego sprecyzowane, cz─Östo unikalne wymagania funkcjonalne, a tak┼╝e maj─ůcego jedynie wizj─Ö produktu, oczekuj─ůcego technicznego wsparcia w okre┼Ťleniu ostatecznego kszta┼étu zamówienia, oferowanie przez O┼Ťrodek wyrobów oczekiwanej jako┼Ťci, w czym pomóc maj─ů posiadane kompetencje oraz zdolno┼Ťci do szybkiego reagowania na rynkowe zapotrzebowanie w zakresie nowych, unikatowych rozwi─ůza┼ä technicznych i technologicznych oraz otwarty, komunikatywny zespó┼é dziel─ůcy si─Ö do┼Ťwiadczeniem i wiedz─ů. O┼Ťrodek w ostatnim okresie swojej dzia┼éalno┼Ťci tj. od momentu reorganizacji w 2010 roku, intensywnie buduje relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Jednak dzisiaj silnym atutem staje si─Ö jego obecno┼Ť─ç w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Efekt dost─Öpu do nowych kompetencji w ramach grupy, naturalna synergia dzia┼éa┼ä, dost─Öp do kapita┼éu, itd. daj─ů niespotykane w jego historii szanse na rozwój. Nale┼╝y mie─ç nadziej─Ö, ┼╝e nowoczesna i sprawnie dzia┼éaj─ůca organizacja, jak─ů potrafi┼é w ci─ůgu zaledwie czterech lat stworzy─ç zespó┼é CTM, determinacja w osi─ůganiu za┼éo┼╝onych celów i optymizm wyra┼╝ony w opracowanej przez niego nowej pi─Öcioletniej Strategii Rozwoju, zostan─ů w pe┼éni wykorzystane do wzmocnienia systemu obronnego pa┼ästwa. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zdarze┼ä zachodz─ůcych w niedalekim s─ůsiedztwie naszego kraju.