5 września 2018

podpisanie umowy na „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”.

27 grudnia 2017

podpisanie umów na budowę okrętu ratowniczego typu RATOWNIK oraz dwóch kolejnych niszczycieli min typu KORMORAN.

 

28 listopada 2017

przekazanie Marynarce Wojennej okrętu „Kormoran”;

 

9 kwietnia 2015

otwarcie „Laboratorium Integracji Systemów Okrętowych”;

 

2014

włączenie w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej;

23 września 2013

podpisanie umowy na realizację pracy rozwojowej „Nowoczesny Niszczyciel Min Kormoran II”;

2013 - 2017

udział w projekcie “Burried Mines (Burmin)” w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony pt. ”European Unmanned Maritime Systems for Mine-counter-measures and other naval applications (UMS)”;

2011 - 2014

udział w projekcie Modular Lightweight Minesweeping (MLM) w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony pt. European Unmanned Maritime Systems for Mine-counter-measures and other naval applications (UMS);

2011 - nadal

udział w programie NATO Defence Against Terrorism Programme of Work;

2008

komercjalizacja Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM S.A.);

2003 - 2006

opracowanie Systemów Wspomagania i Ratownictwa SARCASS;

1999 - 2002

opracowanie Systemu Monitorowania Sytuacji Podwodnej KRYL;

1999 - 2001

modernizacja trałowców bazowych projektu 206F do klasy niszczycieli min 206FM;

1988 - 1995

budowa specjalistycznych laboratoriów badawczych;

1982 - 1992

udział w budowie i wyposażaniu trałowców bazowych projektu 207;

1 października 1987

otrzymanie statusu jednostki badawczo-rozwojowej przemysłu obronnego;

1 października 1985

nadanie statusu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego (OBR CTM);

6 marca 1982

powołanie Centrum Techniki Morskiej (CTM);