Inżynier ds. zapewnienia jakości

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne z zakresu mechaniki, elektroniki lub IT;
 • minimum roczny staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli jakości oraz auditu wewnętrznego;
 • znajomość norm ISO 9001, AQUAP 2110, AQUAP 2210 oraz ISO 17065;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację oraz pracę z dokumentacją techniczną;
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office.

Zadania:

 • nadzór jakościowy nad realizacją projektów w Spółce;
 • odbiory międzyoperacyjne i końcowe;
 • wydawanie deklaracji zgodności po przeprowadzonym procesie oceny;
 • udział w mapowaniu procesów Spółki oraz tworzeniu procedur wewnętrznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z najnowszymi technologiami;
 • szkolenia zawodowe;
 • elastyczne godziny pracy;
 • udział w realizacji unikatowych projektów dla sektora zbrojeniowego;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres e‑mail:

rekrutacja@ctm.gdynia.pl

 

Klauzula zgody
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji”.

OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.