Pól magnetycznych i elektrycznych

  • Pomiar pola magnetostatycznego
  • Pomiar pola rozproszeniowego od maszyn i urządzeń
  • Badania bezpiecznej odległości od kompasu m.in. wg PN-EN 60945
  • Pomiar własności magnetycznych materiałów
  • Badania tłumienia pola magnetycznego przez obiekty ekranujące
  • Określanie parametrów regulacyjnych systemu kompensacji pola magnetycznego
  • Kształtowanie namagnesowania trwałego mechanizmów i urządzeń technicznych
  • Precyzyjne pomiary zakłóceń magnetycznych w zakresie od 10 pT do 3 T dla pasma częstotliwości od 0 Hz do 10 kHz