Certyfikacja wyrobów w zakresie akredytacji MON

 

Jednostka Certyfikacji Wyrobów CTM jest wydzieloną organizacyjnie strukturą z obszaru OBR CTM S.A., akredytowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej (certyfikat akredytacji nr 18/MON/2017), spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

 

Certyfikacja wyrobów obejmuje następujące dziedziny:

  • wibroakustyka i odporność udarowa;
  • kompatybilność elektromagnetyczna;
  • oddziaływanie środowisk czynników klimatycznych;
  • pole elektryczne i ochrona katodowa;
  • pole magnetyczne i demagnetyzacja;
  • wymagania dla sprzętu elektrycznego.

 

Działalność jest prowadzona w oparciu o następujące programy certyfikacji:

  • Program I – Badania i ocena próbek pobieranych z partii wyrobów;
  • Program II – Badanie i ocena próbek pobieranych z produkcji. Ocena procesów produkcyjnych, systemu zarządzania jakością oraz prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

 

Zakres akredytacji nr 18/MON/2017.

Zasady certyfikacji wyrobów stosowane przez JCW CTM.

Wniosek o przeprowadzenie, przedłużenie, rozszerzenie certyfikacji wyrobu w JCW CTM.