Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62

81-109 Gdynia

POLSKA

 

NIP: 584 020 36 01

VAT EU: PL 5840203601

REGON: 220535280

KRS: 0000295769

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. V Oddział w Gdyni
74124029331111000029518306

 

Wysokość kapitału zakładowego: 30 000 000 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 30 000 000 zł

Dane kontakowe

Biuro Zarządu

Katarzyna Frymark

(+48) 587 764 587

(+48) 587 764 729

(+48) 587 764 764

Kierownik Laboratoriów Badawczych

dr inż. Przemysław Pozański

(+48) 587 764 571

(+48) 735 999 571

(+48) 587 764 764