Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. A. Dickmana 62

81-109 Gdynia

POLSKA

 

 

kom.: 735 999 895

fax: (+48) 587 764 764

ctm@ctm.gdynia.pl

 

NIP: 584 020 36 01

VAT EU: PL 5840203601

REGON: 220535280

KRS: 0000295769

Konto bankowe:

BGK Region Pomorski
08 1130 1121 0006 5642 1820 0001

 

Wysokość kapitału zakładowego: 30 000 000 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 30 000 000 zł