Badania i Rozwój

 

Udział w programach badawczych B+R+I

 

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, wprowadzające zaawansowane, innowacyjne rozwiązania w zakresie zintegrowanych systemów z obszarów techniki wojskowej i cywilnej. W tym w szczególności systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych. Nasza doświadczona kadra naukowa i badawczo-techniczna realizuje badania na rzecz opracowania nowych, jak i rozwoju istniejących wyrobów i technologii oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek cywilny i wojskowy. Posiadamy wiedzę, kompetencje i doświadczenie w zakresie opracowywania produktów i usług na życzenie klienta, spełniających wysokie wymagania środowiskowe i niezawodnościowe.

 

Posiadamy poparte wdrożeniami doświadczenie w realizacji międzynarodowych programów i projektów badawczo-rozwojowych na rzecz Unii Europejskiej (EU), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i North Atlantic Treaty Organization (NATO). Zdobyte kompetencje i wiedza pozwoliły nam na udział w realizacji projektów w ramach EDA i Prepatory Action on Defence Research (PADR). Pozwoliły one również na przygotowanie się do udziału w międzynarodowych programach Europejskiej Przestrzeni Badawczej z obszaru obronności i bezpieczeństwa (EDRP). Obecnie realizujemy zaawansowane technologicznie projekty na rzecz UE, EDA, NATO i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

 

Zarządzanie innowacjami / Know-How / Patentowanie

 

Posiadamy kompetencje w zakresie wdrażania innowacji produktowych i procesowych dla nowych i posiadanych wyrobów i usług. Innowacyjne technologie i procesy wprowadzane są na każdym etapie realizacji produktu: od opracowania koncepcji, poprzez budowę i badania prototypów, po opracowanie gotowego do sprzedaży produktu spełniającego niestandardowe wymagania Klienta. Posiadamy szeroki „know-how” w opracowywaniu technologii: informatycznych, łączności, okrętowych i podwodnych. Patentujemy swoje rozwiązania, a także wspieramy Użytkownika wiedzą w zakresie ochrony patentowej rozwiązań technologicznych.

 

 

Opracowanie koncepcji demonstratorów i prototypów

 

Opracowujemy koncepcje nowych, niestandardowych rozwiązań technicznych, produktów i usług. Na podstawie opracowanych koncepcji i przy wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego, w OBR CTM S.A. budowane są prototypy. Są one poddawane weryfikacji z wykorzystaniem wysokospecjalizowanej infrastruktury badawczej w znormalizowanych i kontrolowanych warunkach, odnoszących się do rzeczywistych warunków eksploatacji.

 

 

Opracowanie i rozwój produktów

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w opracowaniu produktów w obszarach technologii informatycznych, łączności, okrętowych i podwodnych. Produkty przygotowywane są w pełnym cyklu rozwojowym, poczynając od wstępnych koncepcji, po dostawę gotowego, certyfikowanego wyrobu spełniającego wymagania zamawiającego. Wykorzystujemy swoje kompetencje i posiadany „know-how” w rozwoju produktów, analizując najnowsze trendy, dostępne technologie i oczekiwania Klienta.