Taktyczne Systemy Wymiany Danych

 

W naszej ofercie znajdują się taktyczne systemy wymiany danych (Tactical Data Link – TDL), bazujące na zdefiniowanych standardach transmisji informacji taktycznej pomiędzy elementami pola walki, będącymi często jednostkami mobilnymi, zwanymi jednostkami uczestniczącymi. Systemy tej klasy umożliwiają wymianę informacji na temat poszczególnych uczestników pola walki (np. o przeciwniku – położenie, manewr, uzbrojenie – uzyskanych za pomocą systemów rozpoznawczych) doprowadzając w konsekwencji do osiągnięcia przewagi informacyjnej a co za tym idzie taktycznej. Systemy typu TDL umożliwiają polepszenie tzw. świadomości sytuacyjnej (situation awareness) uczestników pola walki i stanowią jeden z filarów nowoczesnych koncepcji prowadzenia działań zbrojnych znanych jako sieciocentryczne (Network Centric Warfare). Posiadamy doświadczenie i zdolności do budowy między innymi rozwiązań opisanych standardami: Link 11 (TADIL-A); Link 11B (TADIL-B); Link 16 (TADIL-J). Oferowany przez nas TDL LINK-11 stanowi interfejs pomiędzy systemem dowodzenia CMS klasy C2, a innymi jednostkami uczestniczącymi (Participating Units – PU) w taktycznej sieci transmisji danych dostępnej poprzez łącza radiowe oraz urządzenie końcowe (terminal equipment). LINK-11 składa się z dwóch zasadniczych elementów: LINK-11 Station oraz LINK-11 Communication. LINK-11 Station jest elementem podsystemu odpowiedzialnym za organizację pracy w ramach łącza LINK-11. Podstawowym składnikiem tego elementu jest Serwer LINK-11 (DLP-Data Link Processor), umożliwiający obsługę w czasie rzeczywistym łącza LINK-11 zgodnie ze STANAG 5511. Podstawowa funkcjonalność udostępniana przez Serwer Link-11 oferowanego podsystemu LINK-11 obejmuje:

  • Przetwarzanie danych o jednostce własnej i udostępnianie ostatnio otrzymanych danych z systemu CMS.
  • Transmisja i re-transmisja danych – przekazywanie na zewnątrz danych udostępnianych przez system CMS do wszystkich jednostek uczestniczących łącza Link11.

 

W ramach oferowanego rozwiązania istnieje możliwość budowy pełnego zestawu Link11 zawierającego: Konsola LINK-11, modem DTS MLA 1101, sterownik DTS RLA 9101 (terminal wraz z pakietem oprogramowania), radiostację w wersji HF i/lub UHF.