Radiostacje

 

Dostarczamy szereg komponentów wchodzących w skład systemu łączności, tworzących rodzinę radiostacji opartych na koncepcji jednolitej platformy łączności radiowej, do których należą radiostacje: RKP-8100 oraz RKL-8200, zapewniające łączność na szczeblu taktycznym. Jesteśmy producentem wąskopasmowych radiostacji HF/VHF/UHF oraz specjalizowanych modemów i kontrolerów radiowych. Nasze rozwiązania zapewniają komutacje sygnałów danych i audio oraz sterowanie w trybie lokalnym i zdalnym parametrami urządzeń łączności, umożliwiając tym samym budowę i integrację łączności radiowej innych producentów. Zapewniają one wymianę informacji w układzie jawnym i z wykorzystaniem urządzeń ochrony kryptograficznej oraz archiwizację danych transmisji radiowych.

 

Radiostacja typu RKP-8100 Radiostacja taktyczna wąskopasmowa przeznaczona jest do pracy w zakresie częstotliwości od 1.5MHz do 512 MHz. Zapewnia łączność głosową oraz transmisję danych przesyłanych poprzez standardowe protokoły i interfejsy (IP, SMTP, POP3, Ethernet, RS232). Radiostacja jest systemem typu SDR (ang. Software Defined Radio). RKP-8100 ma zaimplementowane waveformy określone przez normy North Atlantic Treaty Organization (NATO), wymagane do pracy w pasmach HF i VHF oraz waveformy wąskopasmowe do pracy w pasmie UHF. Radiostacja należy do nowej generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, spełniających wymagania STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205. Uniwersalna radiostacja RKP-8100 może być wykorzystana jako radiostacja plecakowa lub element mobilnych systemów radiokomunikacyjnych, instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Cyfrowa transmisja mowy jest realizowana zgodnie ze STANAG 4198 oraz normą MIL-STD-188-110B App. B. Radiostacja udostępnia funkcje ALE (ang. Automatic Link Establishment) zgodnie z normą MIL-STD-188-141B App. A. oraz STANAG 4538. Solidne wykonanie i konstrukcja gwarantuje wysoką jakość i niezawodność eksploatacji radiostacji RKP-8100.

 

Adapter mobilny typu RKP-8100AM-B został zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości radiostacji plecakowej typu RKP-8100 o zastosowania przewoźne. Zintegrowano całość systemu łączności w jednym urządzeniu i zwiększono maksymalną moc do 150W w zakresie łączności HF i 50W w zakresie łączności UHF. Budowa adaptera umożliwia szybki montaż radiostacji na pojeździe oraz intuicyjną obsługę. Dodatkowo urządzenie zwiększa niezawodność łączności w warunkach silnej kolokacji poprzez zastosowanie dodatkowych układów filtracji wąskopasmowej. Filtry pokrywają całe pasmo HF oraz w wybrane zakresy pasma UHF (30MHz – 88MHz oraz 225MHz – 400MHz), gdzie mogą pracować w trybie skaczącej częstotliwości (frequency hopping).

 

Moduł transmisyjny RKL-8200 został zaprojektowany i zbudowany na potrzeby transmisji danych w ramach łączności radiowej samolotów szkoleniowych typu ORLIK, dla pasma częstotliwości 30÷88MHz. Jego funkcjonalność została dostosowana do wymagań Zamawiającego. Zapewnia niezawodną łączność na szczeblu taktycznym (praca foniczna i transmisja danych cyfrowych). Może być wykorzystywana jako element mobilnych systemów radiokomunikacyjnych instalowanych na samolotach, a także na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Przewidywana do zastosowania w systemach ŁEBA (Marynarka Wojenna RP) i SARCASS (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa). Moduł transmisyjny RKL-8200 jest zasilany nominalnym napięciem stałym o wartości 27V (zakres napięć zasilających 23,7÷29,5V). OBR CTM S.A. w każdej chwili jest w stanie dostosować parametry modułu RKL-8200 do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

 

Sterownik SPA-8200 zapewnia kompatybilność i interoperacyjność współpracujących radiostacji w zakresie łączności na falach krótkich. SPA-8200 udostępnia: ALE 3G wg STANAG 4538, ALE 2G, serwer pocztowy, serwer FTP, modem radiowy oraz wokoder MELPe dla radiostacji różnych producentów. Wszystkie przesłane dane mogą być zakodowane algorytmem AES-256. Sterownik SPA-8200 współpracuje z zewnętrznym źródłem danych za pomocą interfejsów w standardzie RS-232C, Ethernet (100Base-TX) i USB.

 

Pulpit wynośny RKS-8000PW W pulpicie zostało zaimplementowane oprogramowanie sieciowe zawierające wbudowany serwer poczty przychodzącej, komunikujący się z użytkownikiem poprzez protokół POP3, serwer poczty wychodzącej SMTP oraz serwer FTP. W ten sposób można pominąć w transmisji radiowej warstwę TCP/IP, która dodaje pewną nadmiarowość oraz słabo przystaje do warunków, panujących w krótkofalowym kanale radiowym. Zastosowanie popularnych protokołów pozwala na łatwą integrację z innymi elementami systemu łączności oraz szybką weryfikację poprawności działania. Wysyłanie i odbieranie danych można dokonać przy pomocy standardowych klientów pocztowych i FTP. Istnieje również możliwość pracy przy użyciu protokołu IP. Przy pracy z protokołami FTP, SMTP, POP3, IP od strony radiowej zostały użyte protokoły i modulacje według STANAG 4538. Wszystkie zewnętrzne źródła danych są podłączane bezpośrednio do pulpitu RKS-8000PW.

 

Pre/Postselektor RKS-8000PP Cyfrowo przestrajany Pre/Postselektor RKS-8000PP przewidziany jest do pracy z radiostacjami RKS-8000 i RKS-8100. RKS-8000PP umożliwia jednoczesną i niezależną pracę wielu bardzo blisko położonych nadajników i odbiorników przy odstępie częstotliwości co najmniej 10%. W trybie odbioru poprawia selektywność odbiornika, a w trybie nadawania obniża poziom zakłóceń i szumów pozapasmowych wzbudnika radiostacji.

 

Kontroler sieci radiowej RNC-8201 (Radio Network Controller) Kontroler sieci radiowej realizuje funkcja warstwy łącza danych oraz warstwy sieciowej w systemach łączności radiowej. Realizuje funkcję węzła wielohopowej samoorganizującej sieci według STANAG 4691 ANNEX A (MARLIN). Zapewnia zrównoważony dostęp do medium transmisyjnego przez funkcję filtracji i priorytetyzacji danych IP. Udostępnia interfejs WWW do konfiguracji i wizualizacji stanu sieci. Umożliwia konfigurację w trybie lokalnym za pomocą klawiatury i wyświetlacza oraz w trybie zdalnym przez interfejsy Telnet i WWW.