Kompatybilności elektromagnetycznej

 

 

Badania wyrobów w zakresie:

 • Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych
 • Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne

 

W szczególności:

 • Tłumienność pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 18 GHz – NO-06-A501, IEEE – 299
 • Tłumienność filtrów i elementów przeciwzakłóceniowych w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 18 GHz – PN-CISPR 17, PN-V-90010
 • Odporność na wyładowania elektrostatyczne (napięcie do 30 kV) – m.in. PN-EN 61000-4-2, NO-06-A211
 • Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (typu BURST) – m.in.
  PN-EN 61000-4-4
 • Odporność na udary napięciowe (typu SURGE) – m.in. PN-EN 61000-4-5
 • Odporność na zaburzenia przewodzone) – m.in. PN-EN 61000-4-6, NO-06-A500,
  MIL-STD-461F
 • Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej – m.in.
  PN-EN 61000-4-8
 • Odporność na impulsowe pole magnetyczne (typu SURGE) – m.in. PN-EN 61000-4-9
 • Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilającego – m.in.
  PN-EN 61000-4-11
 • Odporność na tłumione przebiegi sinusoidalne – PN-EN 61000-4-12
 • Skuteczność ekranowania – PN-EN 55020
 • Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego – PN-EN 61000-4-29, NO-06-A104, NO-06-A108
 • Odporność na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz (natężenie do 200 V/m) – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G, PN-EN 61000-4-3
 • Odporność na narażenia przewodzone – pobudzenie impulsowe – ciągi impulsów quasi prostokątnych – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Odporność na narażenia przewodzone, tłumione sinusoidalne przebiegi nieustalone, przewody zasilania i sygnałowe od 10 kHz do 100 MHz – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Odporność na narażenia przewodzone, stany przejściowe, przewody zasilające – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Odporność na oddziaływanie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Odporność na narażenia elektromagnetyczne przewodzone sinusoidalne o częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Odporność na zaburzenia o częstotliwości od 60 Hz do 100 kHz – m.in. NO-06-A500,
  MIL-STD-461F/G
 • Poziom emisji zaburzeń radioelektrycznych: przewodzonych od 30 Hz do 26,5 GHz, promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 18 GHz – m.in. NO-06-A500,
  PN-EN 55013, PN-EN 55014-1, PN-EN 55022, PN-IEC 60533, MIL-STD-461F/G
 • Poziom indukcji magnetycznej zaburzeń w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz
  – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G
 • Poziom emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
  – PN-EN 61000-3-2
 • Poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych oraz odporność na zaburzenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 100 MHz do 18 GHz w komorze rewerberacyjnej – m.in. NO-06-A500, MIL-STD-461F/G, PN-EN 61000-4-21
 • Wahania napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia – PN-EN 61000-3-3