Usługi informatyczne

 

Wytwarzanie oprogramowania i systemów

 

Opracowujemy nowoczesne oprogramowania i kompleksowe systemy informatyczne, dostosowane do potrzeb Klientów. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze oraz wiedzy technicznej zbudowaliśmy kompetencje, pozwalające na wytworzenie dowolnego oprogramowania i systemu. Kompleksowo realizujemy powyższe prace, zaczynając od ustalenia i analizy wymagań Zamawiającego, poprzez projektowanie i opracowanie gotowego rozwiązania, testowanie oraz wdrożenie. Oferujemy również szeroki wachlarz usług w zakresie wsparcia powdrożeniowego.

 

 

Integracja systemowa

 

W ramach prac związanych z wytwarzaniem systemów wspomagania dowodzenia i kierowania środkami walki, oprócz produkcji podsystemów, wykonujemy również zadania integracji systemów dowodzenia. Pod tym pojęciem należy rozumieć ogół przedsięwzięć zmierzających do zagwarantowania, że podsystemy i urządzenia pochodzące od różnych producentów są kompatybilne i współdziałają ze sobą w celu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności. W proces integracji systemu wpisuje się cały cykl życia projektu, począwszy od wczesnych faz jego definiowania, poprzez projektowanie, zakupy, wykonanie, testowanie, aż po przekazanie systemu Użytkownikowi. Do przedsięwzięć, które realizujemy podczas projektu, zalicza się między innymi:

  • opracowanie architektury i konfiguracji całego systemu
  • specyfikacja wymagań na interfejsy podsystemów
  • udział w specyfikacji zakupów, projektowaniu podsystemów, testowaniu, instalacji i uruchamianiu poszczególnych elementów
  • tworzenie środowisk testowych i integracyjnych
  • badanie i testowanie elementów i interfejsów, stabilności systemu, łańcuchów funkcjonalnych
  • dopasowanie podsystemów do systemu

 

Produkcja oprogramowania na zamówienie

 

W przypadku, gdy na rynku nie ma gotowego oprogramowania, które spełnia wymagania Użytkownika, jesteśmy gotowi skutecznie zaprojektować, wykonać i wdrożyć rozwiązanie „uszyte na miarę”, które spełni wymagania Klienta. Posiadamy bogate doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania, służącego do przetwarzania danych, a także specjalizujemy się w opracowywaniu oprogramowania wysokopoziomowego, integrującego urządzenia i systemy wymiany danych.