Systemy Zintegrowane

 

Oferujemy systemy zintegrowane tzw. systemy systemów, wspomagające podejmowanie decyzji dzięki mechanizmom analizy środowiska operacyjnego, identyfikacji czynników o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej misji i kontrolowaniu zasobów własnych oraz symulacjom i zaawansowanym kalkulacjom. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w dziedzinie projektowania, budowy, dostawy i utrzymania, zarówno Zintegrowanych Systemów Dowodzenia, jak i Systemów Analiz i Przetwarzania Danych.