Sensory

 

Technologie hydrolokacyjne

 

SHL-101/TM trójczęstotliwościowa, szerokopasmowa, podkadłubowa stacja hydrolokacyjna o wysokiej rozdzielczości. Przeznaczona jest do detekcji i klasyfikacji min dennych i kotwicznych, w tym trudno wykrywalnych. Może operować w wodach płytkich w warunkach silnego uwarstwienia toni oraz w obecności zakłóceń. Stacja hydrolokacyjna SHL-101/TM wyróżnia się znakomitymi osiągami w wyniku zastosowania zaawansowanych technologii sprzętowych i programowych. Zastosowanie sygnałów FM umożliwiło wprowadzenie kompresji impulsu prowadzącej do znacznego wzrostu stosunku sygnału do szumu oraz uzyskania kilkucentymetrowej rozdzielczości wgłębnej. Ta cecha znacząco zwiększa osiągi w zakresie detekcji i klasyfikacji min wykonanych w technologii stealth w akwenach o wysokim poziomie szumów. Stacja posiada budowę modułową i może być łatwo dostosowana do różnych typów okrętów.

 

SHL-300 dwuczęstotliwościowa, szerokopasmowa stacja hydrolokacyjna z zespołem anteny. Stacja przeznaczona jest do montażu na zdalnie kierowanych samobieżnych pojazdach podwodnych (ROV) i przeznaczona jest do wykrywania, lokalizacji i klasyfikacji min dennych i kotwicznych oraz innych obiektów podwodnych leżących na dnie akwenu lub zawieszonych w toni wodnej ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydrometeorologicznych występujących w akwenie Bałtyku Południowego. SHL-300 umożliwia prowadzenia morskich działań przeciwminowych w wodach płytkich i głębokich w warunkach silnego uwarstwienia toni wodnej oraz w obecności zakłóceń. Stacja Hydrolokacyjna SHL-300 stanowi komponent uzbrojenia broni podwodnej okrętu klasy niszczyciel min.

 

 

Platformy sensoryczne

 

Oferujemy holowane platformy sensoryczne, które stanowią morskie specjalistyczne systemy pomiarowe. Platforma zaopatrzona w magnetometry i stery pionowe, stabilizowana względem dna morskiego na określonej wysokości, pozwala na wykrywanie przedmiotów ferromagnetycznych, od min morskich do niewybuchów. Wyposażona w detektor elektromagnetyczny, umożliwia poszukiwanie obiektów metalicznych. Przy instalacji sonaru bocznego i zadaniu stabilizacji na określonej głębokości oferuje wysokiej jakości obrazowanie akustyczne dna. Dostarczamy platformy dostosowane do specjalistycznych zadań pomiarowych wraz z sensorami lub integrowane ze wskazanymi urządzeniami.

 

Warto nadmienić, że w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS – lider (FR), CTM(PL), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71 (GE), Fraunhofer ICT (GE), IPHT Jena (GE) oraz Atlas Elektronik (GE), opracowaliśmy podwodną platformę sensoryczną, która w roku 2016, otrzymała nagrodę DEFENDER podczas MSPO.

 

 

Bariery detekcyjne

 

Przenośna Bariera Magnetyczna (PMB) przeznaczona jest do ciągłego, automatycznego monitorowania sytuacji podwodnej w rejonach baz morskich i portów w aspekcie ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi takimi jak: płetwonurkowie, małe pojazdy podwodne itp.  Podsystem wyposażony w układ wysokiej czułości przetworników magnetycznych instalowanych na dnie morskim, wykrywa lokalne anomalie magnetyczne powodowane przez wymienione obiekty.

 

Monostatyczna Bariera Akustyczna (MAB) jest wielosensorowym systemem hydroakustycznym, przeznaczonym do ochrony obiektów krytycznej infrastruktury morskiej takich jak: wejścia do portów, baseny portowe, statki cumujące w porcie, podejścia (tory wodne) do portów, kotwicowiska, platformy wiertnicze, terminale przeładowcze. System przeznaczony jest do detekcji małych obiektów, poruszających się pod wodą i na powierzchni. Może być wykorzystywany jako system autonomiczny lub element większych systemów ochrony antyterrorystycznej. Monostatyczna bariera akustyczna nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, bowiem w procesie jej projektowania i produkcji zastosowano najlepsze dostępne techniki i technologie.