Bezpieczeństwa użytkowania

  • Kod IP
  • Rezystancja izolacji
  • Wytrzymałość elektryczna izolacji
  • Rezystancja uziemienia

 

W szczególności:

  • Pomiar rezystancji izolacji – m.in. PN-EN 60065, PN-EN 60950, NO-06-A104
  • Wytrzymałość elektryczna izolacji – m.in. PN-EN 60065, PN-EN 60950, NO-06-A104
  • Pomiar rezystancji uziemienia – m.in. PN-EN 60065, PN-EN 60950, NO-06-A104
  • Kod IP – wg PN-EN 60529