Systemy Zarządzania Misją

 

Oferowane przez nas systemy zarządzania misją przeznaczone są do wspomagania realizacji działań bojowych okrętu, wypracowania i zobrazowania sytuacji taktycznej z wykorzystaniem sensorów własnych i obcych oraz identyfikacji i oceny zagrożeń. W zależności od typu okrętu, dla którego jest on dedykowany, system łączy w sobie inne specjalistyczne podsystemy np. System Wojny Minowej, System Obserwacji Podwodnej, czy System Kierowania Ogniem zapewniając przepływ danych między nimi. System integruje wszystkie niezbędne w działaniach bojowych sensory, efektory oraz podsystemy, zapewniając pełną i spójną informację, niezbędną do realizacji wyznaczonych zadań, integrując jednocześnie typowe podsystemy okrętowe. Fundamentem technologicznym Systemu Zarządzania Misją jest opracowany przez nas pierwszy polski Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT.

 

W ramach posiadanych kompetencji oferujemy zarówno poszczególne typy sensorów i efektorów jak np. stacje hydrolokacyjne, ładunki do niszczenia min morskich itp. jak i opracowujemy kompleksowe rozwiązana systemowe (sprzęt, oprogramowanie, integracja).