Kodeks Etyki

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w 2016 roku przyjął do stosowania Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Spółka, w swojej ponad 35-letniej historii zawsze kierowała się wartościami oraz normami etycznymi, przejrzystością i uczciwością, które były i są fundamentem naszej działalności. Kodeks Etyki PGZ oraz Polityka Antykorupcyjna i Polityka Antymobbingowa wyznaczają standardy postępowania w relacjach wewnętrznych w Spółce, w kontaktach z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.

 

Wdrażanie międzynarodowych standardów dotyczących systemów zarządzania jakością, nowoczesnych technologii, pomoc pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji, zapewniają nieustanną pracę nad innowacyjnością produktów, dbanie o zaspokojenie potrzeb naszego klienta i dostarczanie wyrobów najwyższej jakości.

Pliki do pobrania

Kodeks Etyki PGZ