Efektory

 

Systemy do niszczenia min morskich

 

Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy (MLM) służy do zwalczania min morskich z zapalnikami niekontaktowymi, których działanie jest uzależnione od identyfikacji określonego typu okrętu na podstawie charakterystycznych dla niego sygnatur pól fizycznych. Trał składa się z zespołu elementarnych wzbudników pola magnetycznego i elektrycznego, połączonych kablolinami między sobą i pokładowym urządzeniem zasilającym i kontrolno-sterującym oraz generatora akustycznego. Proces wypracowywania optymalnych parametrów pracy (Program modelowania pól fizycznych okrętów „OPTYMA Mod.”) oraz sterowania i kontroli pracy trału, został zautomatyzowany w stopniu, który pozwala na jego pełną i łatwą obsługę z poziomu interfejsu pokładowego urządzenia kontrolno-sterującego. Oprogramowanie interfejsu zawiera wszystkie opcje wprowadzania, wyznaczania i kontroli charakterystycznych parametrów działań przeciwminowych, w tym – automatyczne wyznaczanie szerokości stref trałowych na różnych głębokościach.

 

Wzbudnikowy system trałowy typu WTAM (Promienica) jest przeznaczony do trałowania min dennych, wyposażonych w niekontaktowe zapalniki akustyczno-magnetyczne. Trał składa się z 5 elementarnych wzbudników pola magnetycznego (EWP) i generatora pola akustycznego typu AAG, który jest holowany za ostatnim EWP. System planowania misji trałowych umożliwia trałowanie min metodą wg parametrów zapalników min (MSM) lub wg pól fizycznych ochranianych jednostek (TSM). WTAM może być holowany przez trałowiec lub dowolną jednostkę dysponującą zapasem mocy elektrycznej 50 kVA prądu przemiennego 3 x 400 V oraz zapasem mocy holowania z siłą 40 kN przy V=8 w.

 

System zdalnie i bezprzewodowo odpalanych ładunków wybuchowych (TOCZEK) został opracowany dla niszczenia min morskich. Ładunki typu A i B są przenoszone przez zdalnie sterowane i autonomiczne pojazdy podwodne (ROV i AUV). Ładunek typu C jest przenoszony i umiejscawiany przez nurków. Wszystkie typy ładunków są wyposażone w uniwersalny zapalnik akustyczny. Zapalnik jest wyposażony w wielopoziomowy system zabezpieczeń. System posiada urządzenie, które pozwala testować wszystkie parametry zapalnika.

 

 

Uzbrojenie minowe

 

Morska mina denna MMD-2 jest miną niekontaktową, reagującą na pola fizyczne generowane przez okręty. Wyposażona jest w zapalnik z kanałami: hydroakustycznym (kanał dyżurny) oraz hydrodynamicznym i magnetycznym (kanały bojowe). Mina przystosowana jest do stawiania z okrętów nawodnych i przeznaczona jest do zwalczania jednostek nawodnych i podwodnych.

 

Niekontaktowe urządzenie zapalające do min kotwicznych reaguje na pola fizyczne generowane przez okręty nawodne i podwodne. Wyposażony jest w niezależnie programowane kanały: hydroakustyczny (kanał dyżurny), hydrodynamiczny (kanał bojowy) i głębokościowy. Posiada typowe wymiary, pozwalające na zastosowanie go w kontaktowych minach typu KB i AGSB. Specjalistyczne oprogramowanie wraz z zapalnikami treningowymi pozwala na analizy sygnatur pól okrętów, planowanie scenariuszy działań oraz trening kadry różnego szczebla.

 

 

Efektory pirotechniczne

 

Efektor pirotechniczny przeznaczony jest do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w akwenach podejść do portów i baz morskich oraz na kotwicowiskach okrętów. Do przeciwdziałania podwodnym zagrożeniom terrorystycznym generowana jest ciśnieniowa fala wodna. Efektory zintegrowane są z systemami detekcji celów podwodnych, takimi jak: bariery magnetyczne, hydroakustyczne i sonary. W zależności od wartości ciśnienia fali ciśnieniowej (masy mikroładunku) może ona mieć oddziaływanie odstraszające lub obezwładniające (non lethal), aż do niszczącego (lethal). Efektor pirotechniczny posiada dodatnią pływalność, stawiany jest z łodzi lub śmigłowca poprzez wrzucanie do wody na zaplanowanych pozycjach. Stosowanie efektorów pirotechnicznych nie wymaga żadnych instalacji, doprowadzających energię z zewnątrz lub prac hydrotechnicznych. Wybór rodzaju efektora (wielkości masy ładunku) jest zdeterminowany uwarunkowaniami taktycznymi, w konkretnym chronionym akwenie.