Systemy Ochrony Infrastruktury Krytycznej

 

Systemy Ochrony Morskiej Infrastruktury Krytycznej integrują sensory obserwacji nawodnej i podwodnej wraz z efektorami w celu zapewnienia spójnego, kompletnego zobrazowania sytuacyjnego zabezpieczanego akwenu wraz z możliwością przeciwdziałania zagrożeniom przychodzącym z morza, powietrza i lądu. W zależności od chronionego obiektu (portu, bazy morskiej, kotwicowiska, farmy wiatrowej, terminalu, platformy, statku czy okrętu) oraz charakterystyki jego otoczenia dobierane i integrowane są odpowiednie systemy monitoringu celem zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony. W obszarze nawodnym wykorzystywane są dedykowane radary, głowice optoelektroniczne wyposażone w kamery światła dziennego i termowizyjne oraz systemy antydronowe. Detekcja podwodna bazuje na sonarach do wykrywania płetwonurków oraz barierach magnetycznych. Przeciwdziałanie oparte jest na środkach nie-śmiercionośnych – efektorach pneumatycznych, pirotechnicznych i akustycznych oraz laserach oślepiających.