Technologie monitorowania i minimalizacji pól fizycznych

 

Oferowane przez nas technologie są wykorzystywane do opracowania Systemu Obrony Biernej przeznaczonego do monitorowania i minimalizacji pól fizycznych okrętu: magnetycznego, elektrycznego i cieplnego. Minimalizacja pól fizycznych redukuje prawdopodobieństwo pobudzenia niekontaktowych urządzeń inicjujących min morskich oraz środków uzbrojenia naprowadzanych na podczerwień. Wchodzące w skład Systemu okrętowe urządzenie demagnetyzacyjne oraz wielosektorowa stacja ochrony katodowej wraz z modułem pomiaru pola elektrycznego, pozwala na osiągnięcie poziomów pól fizycznych, spełniając aktualne wymagania North Atlantic Treaty Organization (NATO) dla okrętów przeciwminowych. System Monitorowania Pól Fizycznych Okrętu m.in. – magnetycznego, elektrycznego, cieplnego i hydroakustycznego, stanowi element wspomagający system dowodzenia okrętu, poprzez zobrazowanie stref bezpieczeństwa okrętu w procesie detekcji, klasyfikacji i identyfikacji min morskich.