Modyfikacje i modernizacje

 

Świadczymy usługi w zakresie unowocześniania urządzeń i systemów, polegające na wymianie, zastąpieniu lub rozbudowie podzespołów, funkcji lub oprogramowania, bez zmian jego przeznaczenia oraz unowocześniania urządzeń i systemów, pozwalającego na zmianę parametrów użytkowania i parametrów eksploatacyjnych, w szczególności krytycznych.