Systemy Obrony Biernej

 

Oferowane przez nas Systemy Obrony Biernej przeznaczone są do monitorowania i minimalizacji pól fizycznych okrętu: magnetycznego, elektrycznego i cieplnego. Minimalizacja pól fizycznych redukuje prawdopodobieństwo pobudzenia niekontaktowych urządzeń inicjujących min morskich oraz środków uzbrojenia naprowadzanych na podczerwień. Wchodzące w skład systemu okrętowe urządzenie demagnetyzacyjne oraz wielosektorowa stacja ochrony katodowej pozwala na osiągnięcie poziomów sygnatur, spełniając aktualne wymagania North Atlantic Treaty Organization (NATO) dla okrętów przeciwminowych. System monitorowania pól fizycznych okrętu m.in. sygnatur magnetycznych, elektrycznych, cieplnych i hydroakustycznych stanowi element wspomagający system dowodzenia okrętu, poprzez zobrazowanie stref bezpieczeństwa okrętu w procesie detekcji, klasyfikacji i identyfikacji min morskich.