Technologie Łączności

 

Opracowywane przez nas technologie łączności są wynikiem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów transmisji danych i automatycznego utrzymywania połączenia (ALE – Automatic Link Establishment) w systemach radiokomunikacyjnych. Prace mają na celu zwiększenie  odporności na zakłócenia celowe i niecelowe, doskonalenie wielkości charakterystycznych urządzeń radiowych transmisji danych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i ich parametrów sygnałowych, opracowywanie technik przetwarzania sygnałów, ocenę właściwości nowych technik modulacji oraz weryfikację uzyskanych parametrów i charakterystyk opracowywanych przez nas urządzeń radiowych HF i VHF/UHF, wykorzystywanych w zintegrowanych systemach brzegowych i okrętowych.