Wyposażenie centrów dowodzenia i zarządzania

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i wyposażania centrów dowodzenia i zarządzania zwłaszcza okrętowych. Podstawowym elementem są tu wielofunkcyjne konsole systemu dowodzenia okrętem i kierowania środkami walki. Pozwalają one na osadzenie na nich dowolnego oprogramowania umożliwiającego wspomaganie procesu dowodzenia oraz użycia uzbrojenia i wyposażenia okrętu. Konsole zawierają następujące komponenty: komputer, monitory 24”, monitor dotykowy 15”, klawiaturę z trackballem oraz UPS. Dodatkowo konsole mogą być wyposażone w joystick lub/i panel łączności lub/i manipulator 3D lub/i przyciski, a także inne urządzenia w zależności od aktualnego zastosowania. Konsole zostały opracowane w dwóch wariantach: konsol wielofunkcyjnych z poziomym układem monitorów 24” oraz konsol wielofunkcyjnych z pionowym układem monitorów 24”.