Zintegrowane Systemy Dowodzenia

 

W obszarze Zintegrowanych Systemów Dowodzenia proponujemy rozwiązania, obejmujące doskonalenie, implementacje oraz opracowywania nowych algorytmów wspomagania dowodzenia, integracji informacji, zbierania informacji oraz ich uogólniania, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju działań sieciocentrycznych. Naszym sztandarowym systemem jest System Wspomagania Dowodzenia Siłami Morskimi, przeznaczony do wspomagania procesu zbierania danych o sytuacji morskiej w strefie odpowiedzialności, wypracowania i dystrybucji jednolitego obrazu sytuacji morskiej oraz meldunków dowodzenia. System składa się z instalacji (obiektów) dedykowanych dla stacjonarnych (punkty obserwacyjne) i mobilnych (ruchome punkty obserwacji technicznej) jednostek brzegowych, jednostek nawodnych (okręty) i statków powietrznych (samoloty i śmigłowce). Elementem składowym systemu jest Podsystem Wymiany Danych w sieciach radiowych odpowiedzialny za organizację tego procesu w oparciu o dostępne na poszczególnych jednostkach środki radiowe i satelitarne. Systemy mogą być dostarczone w zależności od przeznaczenia w wersji dla Sił Zbrojnych lub dla jednostek administracji, np. Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. W wersji podstawowej, dedykowanej dla jednostek szczebla taktycznego i operacyjnego Marynarki Wojennej. Systemy w wersji dla Marynarki Wojennej wyposażane są w interfejsy umożliwiające odbiór danych o sytuacji morskiej, wypracowanie obrazu sytuacji morskiej oraz jego udostępnianie dla systemów funkcjonujących w różnych rodzajach Sił Zbrojnych oraz w ramach North Atlantic Treaty Organization (NATO). Wymiana danych w tego typu klasie systemów realizowana jest za pośrednictwem protokołów OTHT-Gold, ADatP-3 oraz LINK-11B. Systemy w wersji dla Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego integrują moduły analityczne, planistyczne oraz kalkulacyjne wykorzystywane w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, ułatwiając wymianę informacji pomiędzy operatorami różnych podmiotów zaangażowanych w akcję ratowniczą, a także generując raporty po zakończeniu akcji.