Laboratoria Badawcze

 

Laboratoria świadczą akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Ministra Obrony Narodowej (Zakres Akredytacji WCNJiK 19/MON/2023 – Wydanie 1 i Zakres Akredytacji WCNJiK 20/MON/2023 – Wydanie 1) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (AB 295 i AB 296). Posiadamy również uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

Realizujemy badania na potrzeby certyfikacji produktów (ustawa OiB, Dyrektywy UE – oznakowanie CE, wymagania towarzystw klasyfikacyjnych: PRS, DNV GL). Świadczymy również usługi badań konstruktorskich polegających na weryfikacji właściwości urządzeń już na etapie prac koncepcyjnych i modelowych. Konstruktorzy wyrobów mają możliwości sprawdzenia założeń projektowych i wprowadzania ewentualnych korekt na wczesnym etapie realizacji produktu.

 

Jakość wyników badań i niezależność gwarantuje wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoria Spółki posiadają nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, która jest rozwijana przy wsparciu dotacji z UE.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług badawczych: https://labemc.pl/