Systemy Zintegrowane

 

Oferujemy systemy zintegrowane tzw. systemy systemów, wspomagające podejmowanie decyzji dzięki mechanizmom analizy środowiska operacyjnego, identyfikacji czynników o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej misji i kontrolowaniu zasobów własnych oraz symulacjom i zaawansowanym kalkulacjom. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w dziedzinie projektowania, budowy, dostawy i utrzymania, zarówno Zintegrowanych Systemów Dowodzenia, jak i Systemów Analiz i Przetwarzania Danych.

 

 

Systemy Łączności

 

Od lat, obok techniki morskiej, rozwijamy systemy łączności radiowej i wymiany danych, w które mogą być wyposażane wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych. Posiadamy szeroki zakres własnych produktów, kompetencje, bogate doświadczenie, co pozwala oferować potencjalnym klientom kompleksowe rozwiązania w wymienionym wyżej zakresie. Posiadamy również pełną kontrolę nad technologią, której otwartość i elastyczność pozwala na szybkie opracowywanie nowych komponentów w obszarze łączności radiowej. Istotnym jest również fakt, że dysponujemy prawami autorskimi do wszystkich swoich rozwiązań i możemy dynamicznie reagować na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

 

 

Systemy Okrętowe

 

Jesteśmy uznanym i renomowanym krajowym wytwórcą oraz dostawcą wyspecjalizowanych systemów okrętowych. Odnosimy także sukcesy eksportowe, dostarczając odbiorcom zagranicznym zintegrowane okrętowe systemy walki.

W 2017 roku zakończona została realizacja umowy na dostawę prototypowego okrętu proj. 258 „Kormoran” budowanego przez Konsorcjum, w którego skład wszedł CTM, który odpowiadał za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki oraz wytworzenie i dostarczenie na okręt Zintegrowanego System Walki, w tym: okrętowego  systemu zarządzania walką SCOT, systemu obrony biernej, systemu obserwacji podwodnej, w tym stacji hydrolokacyjnych  SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich „Toczek”. Aktualnie posiadamy w swojej ofercie szereg nowych rozwiązań okrętowych, które są na tyle uniwersalne i skalowalne, że mogą znaleźć zastosowanie na okrętach różnych klas tj. okrętach uderzeniowych, przeciwminowych, jak też specjalistycznych jednostkach pomocniczych.

 

 

Systemy Podwodne

 

Opracowujemy systemy podwodne wykorzystywane do detekcji, klasyfikacji i niszczenia min morskich. Naszym znakiem rozpoznawczym w tej dziedzinie, poza stacjami hydrolokacyjnymi i trałami morskimi są również zdalnie i bezprzewodowo odpalane ładunki wybuchowe „Toczek”. Specjalizujemy się także w dostawach opracowanych przez siebie systemów wykrywania i klasyfikacji zagrożeń dywersji podwodnej, a także przeciwdziałania i likwidacji tego zagrożenia.