Systemy Łączności

 

 

Od lat, obok techniki morskiej, rozwijamy systemy łączności radiowej i wymiany danych, w które mogą być wyposażane wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych. Posiadamy szeroki zakres własnych produktów, kompetencje, bogate doświadczenie, co pozwala oferować potencjalnym klientom kompleksowe rozwiązania w wymienionym wyżej zakresie. Posiadamy również pełną kontrolę nad technologią, której otwartość i elastyczność pozwala na szybkie opracowywanie nowych komponentów w obszarze łączności radiowej. Istotnym jest również fakt, że dysponujemy prawami autorskimi do wszystkich swoich rozwiązań i możemy dynamicznie reagować na potrzeby Sił Zbrojnych RP.