Zarząd

dr inż. Andrzej Kilian Prezes Zarządu

Joanna Sztiller Wiceprezes Zarządu

Marcin Wiśniewski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

dr Robert Kudelski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Michaluk Członek Rady Nadzorczej

dr inż. Jerzy Hoppe Członek Rady Nadzorczej

dr inż. Przemysław Pozański Sekretarz Rady Nadzorczej