Zarząd

dr inż. Andrzej Kilian Prezes Zarządu

Joanna Sztiller Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

dr Robert Kudelski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Bejm Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Michaluk Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Hoppe Członek Rady Nadzorczej

dr inż. Przemysław Pozański Sekretarz Rady Nadzorczej