Zarząd

Marcin Wiśniewski Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Mariusz Tomasz Strasz Przewodniczący Rady Nadzorczej

Romuald Ukleja Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Jerzy Hoppe Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Fiks Członek Rady Nadzorczej

Szymon Jajko Członek Rady Nadzorczej

Marzena Ksionek Członek Rady Nadzorczej