Zarząd

Marcin Wiśniewski Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

dr Robert Kudelski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Romuald Ukleja Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Jerzy Hoppe Członek Rady Nadzorczej

Janusz Michaluk Członek Rady Nadzorczej

dr inż. Przemysław Pozański Sekretarz Rady Nadzorczej