Zintegrowane Systemy Łączności i Wymiany Danych

 

Oferowane przez nas systemy łączności i wymiany danych, przeznaczone są do zapewnienia możliwości przekazu informacji pomiędzy jego użytkownikami. Oferujemy systemy przeznaczone do pracy w środowisku morskim i lądowym. System składa się z sprzętu łączności (między innymi radiostacje, modemy), metod wymiany danych, procedur oraz personelu i zapewnia możliwość wymiany danych z innymi systemami. Jesteśmy twórcą zintegrowanego systemu łączności. System zapewnia komutacje sygnałów danych i audio oraz sterowanie w trybie lokalnym i zdalnym parametrami urządzeń łączności produkcji OBR CTM S.A., takich jak radiostacje HF/VHF/UHF rodziny RKP-8100, modemy radiowe typu MRM-1201 i kontrolery sieci radiowej typu RNC-8201. Umożliwia integrację ze sprzętem łączności radiowej innych producentów. Zapewnia wymianę informacji w układzie jawnym i z wykorzystaniem urządzeń ochrony kryptograficznej oraz archiwizację danych transmisji radiowych. Realizuje funkcję automatycznego zestawienia i utrzymania połączeń w sieciach radiowych.