Polityka Jakości

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – UE

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – NATO

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – ABW

JCW

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 – Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

WSK

ISO 9001

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością

AQAP2210

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań publikacji AQAP 2210:2015 – Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania.

AQAP2110

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań publikacji AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji