Certyfikat WSK

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat AQAP 2210

Certyfikat AQAP 2110

Złoty Certyfikat Jakości w zakresie kreowania jakości i budowania potencjału przemysłu zbrojeniowego i obronnego RP

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania OBR CTM S.A.

Polityka OBR CTM S.A. w zakresie kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Polityka OBR CTM S.A. w zakresie kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – NATO

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 19/I-32/NS/WIII/2018, Drugiego Stopnia 22/II-20/NS/WIII/2018, Trzeciego Stopnia 25/III-19/NS/WIII/2018 stwierdzające, że OBR CTM posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET do 11.09.2025 r. oraz NATO CONFIDENTIAL do 11.09.2028 r., a także NATO Facility Security Clearance Certificate No. 6/2018/NATO do 11.09.2015 r.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – UE

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 20/I-23/UES/WIII/2018, Drugiego Stopnia Nr 23/II-11/UES/WIII/2018, Trzeciego Stopnia Nr 26/III-15/UES/WIII/2018 stwierdzające, że OBR CTM posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET  do 11.09.2025 r. oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL do 11.09.2028 r.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – PL

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 18/I-78/T/WIII/2018, Drugiego Stopnia Nr 21/II-104/T/WIII/2018, Trzeciego Stopnia Nr 24/III-28/T/WIII/2018 stwierdzające, że OBR CTM posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE do 11.09.2025 r. oraz POUFNE do 11.09.2028 r.