Technologie Informatyczne

 

Opracowywane przez nas technologie informatyczne są wynikiem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów wspomagania dowodzenia, zarządzania walką, planowania misji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju działań sieciocentrycznych, a także efektywnego wykorzystania uzbrojenia i sprzętu będącego na wyposażeniu wojsk. Wykorzystujemy najnowsze technologie w zakresie wymiany informacji, zapewniając interoperacyjność opracowywanych systemów z rozwiązaniami państw sojuszniczych. W szczególności są to technologie fuzji danych i informacji, umożliwiające wypracowanie obrazu sytuacji taktycznej, jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistego obrazu sytuacji na polu walki, a także oparte na architekturze zorientowanej usługowo (SOA), dedykowanej dla budowy złożonych rozwiązań wielosystemowych (tzw. systemy systemów).

 

 

Technologie Łączności

 

Opracowywane przez nas technologie łączności są wynikiem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów transmisji danych i automatycznego utrzymywania połączenia (ALE – Automatic Link Establishment) w systemach radiokomunikacyjnych. Prace mają na celu zwiększenie  odporności na zakłócenia celowe i niecelowe, doskonalenie wielkości charakterystycznych urządzeń radiowych transmisji danych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i ich parametrów sygnałowych, opracowywanie technik przetwarzania sygnałów, ocenę właściwości nowych technik modulacji oraz weryfikację uzyskanych parametrów i charakterystyk opracowywanych przez nas urządzeń radiowych HF i VHF/UHF, wykorzystywanych w zintegrowanych systemach brzegowych i okrętowych.

 

 

Technologie Okrętowe

 

Opracowane przez nas technologie okrętowe są wynikiem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów wspomagania dowodzenia, zarządzania walką, planowania misji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju działań sieciocentrycznych, a także efektywnego wykorzystania uzbrojenia i sprzętu, będącego na wyposażeniu wojsk. Wspomniane technologie obejmują również: pola magnetyczne i demagnetyzację, pola hydroakustyczne, odporność udarową, pola elektryczne i ochronę przed korozją oraz pole radiolokacyjne i cieplne.

 

 

Technologie Podwodne

 

Opracowywane przez nas technologie podwodne są wynikiem prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych w zakresie systemów obserwacji podwodnej, uzbrojenia oraz opracowywania systemów i urządzeń dla ochrony portów i infrastruktury krytycznej, dotyczących detekcji, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń nawodnych i podwodnych oraz sposobów ich neutralizowania i/lub niszczenia. W systemach obserwacji podwodnej wykorzystywane są najnowsze technologie oparte o przetworniki elektromagnetyczne i hydroakustyczne. W systemach obserwacji podwodnej wykorzystuje się opracowywane przez nas stacje hydrolokacyjne i bariery akustyczne oraz magnetyczne. w zakresie uzbrojenia broni podwodnej prace obejmują rozwiązania z zakresu trałów niekontaktowych, magnetyczno-akustycznych oraz zdalnie inicjowanych – ładunków przeznaczonych do niszczenia min dennych i kotwicznych (przenoszonych zdalnie sterowanym pojazdem podwodnym lub przez nurka), a także wielokanałowych zapalników min niekontaktowych.