Utrzymanie

 

Wsparcie użytkownika w modelu 365/7/24

 

Usługi świadczone są przez naszych specjalistów i łączników technicznych w każdej chwili, w odpowiedzi na zgłoszenie awarii. W zakresie wsparcia, Klientowi dedykowany jest punkt kontaktowy oraz dostęp do autoryzowanego elektronicznego systemu Klienta. Odpowiedź jest udzielana na wszystkie rodzaje zapytań technicznych lub logistycznych.

 

 

Logistyczne wsparcie eksploatacji

 

Świadczymy usługę logistycznego wsparcia eksploatacji (ILS) w zakresie dostaw części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie zarządzania eksploatacją urządzeń. Wsparcie uwzględnienia zakres i częstotliwość wymaganych napraw, przeglądów, konserwacji i remontów, w tym możliwość modernizacji sprzętu i oprogramowania w całym cyklu życia produktu. Świadczymy również wsparcie w zakresie szkoleń, w zakresie zabezpieczenia logistycznego. Realizujemy zadania obsługowo-naprawcze, pozostające w zakresie naszych kompetencji.

 

 

Aktualizacje/Upgrade

 

Świadczymy usługi serwisowania oprogramowania i aktualizacji w odniesieniu do programów objętych umową, na które udzielono Klientowi licencji. W ramach trwania usługi serwisowej, Klient posiada możliwość pozyskania wszystkich dostępnych wersji oprogramowania.