Postępowania zakupowe

 


Found 27 Results
Page 1 of 3

Zapytanie ofertowe nr 2020/0005/N-na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”


Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz  stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających […]

11 lutego 2020


2019/1860/N-Remont pomieszczeń przeznaczonych na kancelarię kryptograficzną w budynku w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62


W dniu 20.12.2019r. Zamawiający zamieścił ,,Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/1860/N”

18 grudnia 2019


2019/1852/N opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”


Zamawiający w dniu 23.12.2019 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi udzielone podczas zebrania Wykonawców w dniu 20.12.2019r. Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. opublikował załącznik zawierający pytania i odpowiedzi do […]

11 grudnia 2019


2019/1400/N-Usługa całodobowego radiowego monitoringu systemu alarmowego (cichy alarm) oraz interwencje załóg patrolowych dla obiektu Ośrodka Badawczo -Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. zlokalizowanego przy ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia


W dniu 07.10.2019r. Zamawiający zamieścił plik,, Zmiana terminu składania ofert”. W dniu 15.10.2019r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. W dniu 30.10.2019r. zamawiający zamieścił plik ,,Wybór oferty”

1 października 2019


2019/1399/N-Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i mienia składającego się z budynku OBR CTM S.A. położonego w Gdańsku przy ulicy Matejki 6 wraz z dziedzińcem wewnętrznym i terenem zewnętrznym, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach.


W dniu 04.10.2019r. Zamawiający zamieścił dokument:,,04-10-2019-Pytania Wykonawców, wyjaśnienia oraz  zmiany Zamawiającego”. W dniu 07.10.2019r. Zamawiający zamieścił dokument :,, 07.10.2019-Pytania nr 2 Wykonawców, wyjaśnienia  oraz zmiany Zamawiającego”. W dniu 08.10.2019r. Zamawiający […]


2019/1321/N dostawa oleju opałowego


W dniu 05.09.2019 r. Zamawiający przesunął termin składania ofert i dodał zmodyfikowany załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Druk oferty. Szczegóły w załączniku.

28 sierpnia 2019


Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem części składowych tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”


Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych […]

12 sierpnia 2019


2019/0060/N-2 Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”


Zamawiający w dniu 26.03.2019 r. odpowiedział na zapytania i wprowadził zmiany do Zapytania Ofertowego. Szczegóły do pobrania w załączniku pn.”Zapytania i Zmiana do Zapytania Ofertowego nr 2019/0060/N-2″. Zamawiający w dniu […]

13 marca 2019


2019/0280/N Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu ręcznego, akcesoriów, środków do sprzątania, utrzymania czystości i higieny osobistej


27 lutego 2019


2019/0015/N Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.


27.02.2019 r. zamieszczono właściwy załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający w dniu 11.03.2019 r. odpowiedział na zapytania i dokonał zmiany terminu składania ofert oraz dodał nowy załącznik nr 2 […]

20 lutego 2019


Page 1 of 3