Systemy Analizy i Przetwarzania Danych

 

Oferowane przez nas systemy analizy i przetwarzania danych, dostarczają narzędzi do łatwego i automatycznego tworzenia, uruchamiania i zarządzania zbiorami danych. Typowe systemy działają w obrębie sieci urządzeń generujących zapytania lub dostarczających dane wejściowe. Na podstawie uzyskanych informacji system utrzymuje bazę danych, stanowiącą wirtualną reprezentację świata rzeczywistego. Zadaniem takich systemów jest gromadzenie danych, udostępnienie odpowiednich mechanizmów, zapewniających ich analizę i przetwarzanie zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Systemy tego typu ewoluują od kilku dziesięcioleci co w efekcie pozwala tworzyć nowoczesne systemy w coraz większym stopniu rozproszone geograficznie, zróżnicowane (heterogeniczne) pod względem sprzętu i oprogramowania spełniając ostre kryteria dotyczące niezawodności, dostępności i czasu odpowiedzi systemu. Budujemy i dostarczamy systemy gromadzenia, analizy i przetwarzania danych w szerokim spektrum dziedzinowym.