Systemy Radionawigacyjne

 

Systemy Radionawigacyjne przeznaczone są do określania położenia odbiorników ruchomych, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów, ratownictwa, poszukiwania, identyfikacji, śledzenia obiektów z założoną dokładnością i zasięgiem względem stacji bazowych, a także dostępnością i niezawodnością. Systemy te typowo pracują w zakresie fal średnich, bardzo krótkich oraz ultra krótkich, wykorzystując połączenie wielu metod określania położenia w tym dwóch dominujących tj. pomiary zależności fazowych pomiędzy odbieranymi sygnałami oraz pomiary korelacyjne czasu nadejścia sygnałów radiowych. Elementami zintegrowanymi systemów są podsystemy planowania misji, kontroli i monitorowania poprawności działania, wymiany danych, łączności i antenowe.

 

Obecnie prowadzone są prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie kompletnego systemu.