Szkolenia (On-the-job training)

 

Oferowane przez nas szkolenia „On-the-job training”, uwzględniają wykonywanie poszczególnych zadań obsługowych i naprawczych, pozwalając trenerowi na bezpośrednią weryfikację rezultatów szkolenia. Daje ono możliwość szybkiej modyfikacji programu w zależności od bieżącej sytuacji oraz indywidualnego dostosowania tempa szkolenia do jego programu. Metoda ta umożliwia uczenie się przez obserwację i praktykę, a trening służy orientacji w zadaniach obsługowo-naprawczych i adaptacji nowych pracowników.